×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 42.56 million ton 2005
2 Saudi Arabia 29.88 million ton 2005
3 Algeria 8.84 million ton 2005
4 United Arab Emirates 7.39 million ton 2005
5 Norway 6.28 million ton 2005
6 Mexico 6.04 million ton 1998
7 Venezuela 4.81 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 3.66 million ton 1991
8 Argentina 3.29 million ton 2005
9 Kuwait 3.25 million ton 2005
10 United Kingdom 2.75 million ton 2005
11 Thailand 2.38 million ton 2005
12 East Timor 2.21 million ton 2005
13 India 2.19 million ton 2005
14 Qatar 2.13 million ton 2005
15 Malaysia 1.71 million ton 2005
16 Egypt 1.14 million ton 2005
17 Brazil 967,000 ton 2005
18 Soviet Union 850,000 ton 1991
19 Iraq 840,000 ton 2005
20 Australia 729,000 ton 2005
21 Iran 700,000 ton 1991
22 Libya 682,000 ton 1997
23 Trinidad and Tobago 624,000 ton 2005
24 Peru 513,000 ton 2005
25 Vietnam 343,000 ton 2005
26 Hungary 311,000 ton 2005
27 Bolivia 259,000 ton 2005
28 Pakistan 202,000 ton 2005
29 Spain 188,000 ton 1998
30 Bahrain 179,000 ton 2005
31 Indonesia 169,000 ton 2005
32 New Zealand 156,000 ton 2005
33 Croatia 140,000 ton 2005
34 Chile 123,000 ton 2005
35 Yugoslavia 90,000 ton 1991
36 Oman 70,000 ton 2005
37 Colombia 51,708 ton 2005
38 Tunisia 51,000 ton 2005
39 Ecuador 46,000 ton 2005
40 Slovakia 32,000 ton 2003
=41 Uzbekistan 25,000 ton 2005
=41 Syria 25,000 ton 1997
43 Brunei 15,000 ton 2005
44 Burma 11,000 ton 2005
45 Barbados 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from plants

Follow us on Facebook to get interesting stats: