×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Qatar 2,598.77 ton 2005
2 East Timor 2,247.93 ton 2005
3 United Arab Emirates 1,781.44 ton 2005
4 Kuwait 1,416.62 ton 2005
5 Norway 1,358.77 ton 2005
6 Saudi Arabia 1,210.24 ton 2005
OPEC countries average (profile) 622.33 ton 1991
7 Trinidad and Tobago 481.14 ton 2005
8 Algeria 260.27 ton 2005
9 Bahrain 203.52 ton 2005
10 Venezuela 179.98 ton 2005
11 United States 144.02 ton 2005
12 Libya 138.5 ton 1997
13 Argentina 85.1 ton 2005
14 Malaysia 66.34 ton 2005
15 Mexico 60 ton 1998
16 United Kingdom 45.68 ton 2005
17 Brunei 40.78 ton 2005
18 New Zealand 37.74 ton 2005
19 Thailand 36.29 ton 2005
20 Australia 35.74 ton 2005
21 Croatia 31.52 ton 2005
22 Hungary 30.83 ton 2005
23 Iraq 30.68 ton 2005
24 Oman 27.75 ton 2005
25 Bolivia 27.69 ton 2005
26 Peru 18.5 ton 2005
27 Egypt 15.92 ton 2005
28 Iran 12.18 ton 1991
29 Chile 7.53 ton 2005
30 Slovakia 5.95 ton 2003
31 Brazil 5.19 ton 2005
32 Tunisia 5.09 ton 2005
33 Spain 4.73 ton 1998
34 Vietnam 4.16 ton 2005
35 Barbados 3.66 ton 2005
36 Ecuador 3.34 ton 2005
37 India 1.94 ton 2005
38 Syria 1.65 ton 1997
39 Pakistan 1.28 ton 2005
40 Colombia 1.2 ton 2005
41 Uzbekistan 0.955 ton 2005
42 Indonesia 0.753 ton 2005
43 Burma 0.219 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Production from plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: