×

Energy > Lubricants > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Turkey 52,000 ton 1993
2 United Kingdom 38,000 ton 1993
3 South Korea 29,000 ton 1994
4 Argentina 21,000 ton 1992
5 Netherlands 11,000 ton 1993
6 Mexico 9,000 ton 1990
7 Romania 2,000 ton 1993
=8 Peru 1,000 ton 1997
=8 Japan 1,000 ton 1994
=8 Norway 1,000 ton 1993
=8 Croatia 1,000 ton 1992
=12 Taiwan -1,000 ton 1994
=12 Sri Lanka -1,000 ton 1993
=12 Bangladesh -1,000 ton 1991
15 Portugal -3,000 ton 1992
=16 Greece -8,000 ton 1993
=16 Poland -8,000 ton 1993
=18 Spain -9,000 ton 1993
=18 Bulgaria -9,000 ton 1992
20 Morocco -12,000 ton 1993
21 Australia -19,000 ton 1993
22 Philippines -22,000 ton 1991
23 Canada -27,000 ton 1993
24 United States -45,000 ton 1994
=25 Brazil -59,000 ton 2002
=25 Germany -59,000 ton 1993
27 Russia -219,000 ton 1993

Citation

Energy > Lubricants > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: