×

Energy > Motor Gasoline > Consumption in agriculture: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 5.99 million ton 1993
2 United States 3.05 million ton 2005
3 China 2.28 million ton 2005
4 Canada 1.03 million ton 1991
5 South Korea 170,000 ton 2005
6 South Africa 106,000 ton 2005
7 Australia 97,000 ton 2005
8 Vietnam 85,000 ton 2005
9 Czech Republic 57,000 ton 1993
10 Thailand 47,000 ton 2005
11 Bulgaria 45,000 ton 1992
12 Jamaica 39,000 ton 1997
=13 Ghana 33,000 ton 2005
=13 Belarus 33,000 ton 2005
15 Uzbekistan 31,000 ton 2005
16 Greece 30,000 ton 2005
17 New Zealand 25,000 ton 2005
18 Philippines 24,000 ton 2005
19 Peru 15,900 ton 1999
20 Georgia 11,000 ton 2000
=21 Iran 10,000 ton 2005
=21 Indonesia 10,000 ton 2004
=23 Croatia 8,000 ton 2005
=23 Costa Rica 8,000 ton 2005
=23 Finland 8,000 ton 2005
26 Guyana 7,695 ton 2005
=27 Uruguay 7,000 ton 2005
=27 Kenya 7,000 ton 2005
=29 Poland 6,000 ton 2005
=29 Zimbabwe 6,000 ton 2005
31 Slovakia 5,000 ton 2005
32 Colombia 4,943 ton 2005
=33 Norway 4,000 ton 2005
=33 Slovenia 4,000 ton 2005
=35 Romania 3,000 ton 2005
=35 Suriname 3,000 ton 2005
37 Panama 2,434 ton 2004
=38 Bolivia 2,000 ton 2005
=38 Sudan 2,000 ton 1999
=38 Ethiopia 2,000 ton 1997
=38 Hungary 2,000 ton 1991
42 Malaysia 1,900 ton 2005
=43 Zambia 1,000 ton 2005
=43 Lithuania 1,000 ton 2005
=43 Nicaragua 1,000 ton 2005
=43 Latvia 1,000 ton 2005
=43 Estonia 1,000 ton 2005
=43 Denmark 1,000 ton 2005
=43 Moldova 1,000 ton 2001
=43 Guatemala 1,000 ton 1997
=43 Taiwan 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption in agriculture: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption in agriculture

Follow us on Facebook to get interesting stats: