×

Energy > Motor Gasoline > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 44.06 million ton 2005
2 Mexico 9.35 million ton 2005
3 Netherlands 9.18 million ton 2005
4 Singapore 7.13 million ton 2005
5 Iran 6.68 million ton 2005
6 Nigeria 6.38 million ton 2005
7 Indonesia 5.36 million ton 2005
8 Canada 3.65 million ton 2005
9 Malaysia 3.6 million ton 2005
10 Germany 3.24 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.88 million ton 2005
=11 Vietnam 2.63 million ton 2005
=11 Iraq 2.63 million ton 2005
13 United Kingdom 2.38 million ton 2005
14 Australia 2.29 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 2.19 million ton 2005
Cold countries average (profile) 1.88 million ton 2005
15 Sweden 1.79 million ton 2005
Former British colonies average (profile) 1.79 million ton 2005
16 Saudi Arabia 1.76 million ton 2005
17 Japan 1.64 million ton 2005
18 Belgium 1.62 million ton 2005
19 United Arab Emirates 1.36 million ton 2005
Eurozone average (profile) 1.31 million ton 2005
20 Lebanon 1.27 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.22 million ton 2005
21 Philippines 1.16 million ton 2005
NATO countries average (profile) 1.15 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 1.15 million ton 1998
22 Tajikistan 1.12 million ton 2005
European Union average (profile) 1.1 million ton 2005
23 Austria 1.09 million ton 2005
24 Denmark 1.03 million ton 2005
25 Greece 1.02 million ton 2005
26 Ireland 1.01 million ton 2005
27 New Zealand 839,000 ton 2005
28 Guatemala 829,100 ton 2005
29 Czech Republic 802,000 ton 2005
30 South Africa 755,000 ton 2005
failed states average (profile) 751,769.23 ton 2005
31 Kazakhstan 746,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 744,917.88 ton 2004
32 Spain 743,000 ton 2005
33 Slovenia 729,000 ton 2005
34 Turkey 619,000 ton 2005
35 Poland 606,000 ton 2005
36 Dominican Republic 592,000 ton 2005
37 Chile 585,000 ton 2005
38 Ukraine 575,000 ton 2005
39 Ecuador 537,517 ton 2004
40 Hungary 515,000 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 503,235.29 ton 1998
41 Costa Rica 483,000 ton 2005
42 Luxembourg 479,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 464,546.22 ton 2005
43 Jamaica 435,000 ton 2005
44 Latvia 413,000 ton 2005
45 Oman 405,000 ton 2005
46 Benin 401,000 ton 2005
47 Panama 400,000 ton 2005
48 Netherlands Antilles 395,000 ton 2005
49 Bosnia and Herzegovina 377,000 ton 2005
50 Hong Kong 352,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 349,500 ton 2005
51 Honduras 336,180 ton 2005
52 Finland 335,000 ton 2005
53 Georgia 334,000 ton 2005
54 Cyprus 331,000 ton 2005
55 Namibia 325,000 ton 2005
56 Norway 310,000 ton 2005
57 El Salvador 305,343 ton 2005
58 Botswana 301,000 ton 2005
=59 Estonia 295,000 ton 2005
=59 Slovakia 295,000 ton 2005
61 Kyrgyzstan 274,000 ton 2005
62 Sri Lanka 259,000 ton 2005
63 Israel 257,000 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 256,404.05 ton 2005
64 Croatia 256,000 ton 2005
65 Mongolia 255,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 233,848.17 ton 2003
66 Tunisia 217,000 ton 2005
67 Moldova 216,000 ton 2005
68 Angola 215,000 ton 2005
69 Tanzania 202,000 ton 2005
70 Kenya 192,000 ton 2005
71 Armenia 184,000 ton 2005
72 Uganda 173,000 ton 2005
73 Zimbabwe 172,000 ton 2005
74 Ghana 168,000 ton 2005
=75 Bangladesh 167,000 ton 2005
=75 Albania 167,000 ton 2005
77 Iceland 163,000 ton 2005
78 Paraguay 162,000 ton 2005
79 Yugoslavia 155,000 ton 2005
80 Guadeloupe 154,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 150,181.82 ton 1999
81 East Germany 150,000 ton 1990
82 Belize 149,000 ton 2005
=83 Togo 143,000 ton 2005
=83 Thailand 143,000 ton 2004
85 Reunion 140,000 ton 2005
86 Bulgaria 139,000 ton 2005
87 Ethiopia 137,000 ton 2005
88 Portugal 128,000 ton 2005
89 Haiti 114,000 ton 2005
90 Yemen 111,000 ton 2005
91 Sudan 109,000 ton 2000
92 Kuwait 107,000 ton 2004
=93 Trinidad and Tobago 103,000 ton 2005
=93 Democratic Republic of the Congo 103,000 ton 2005
95 Colombia 102,710 ton 2005
96 Guyana 100,482 ton 2005
97 Peru 96,000 ton 2005
98 Barbados 95,664 ton 2005
99 Algeria 94,000 ton 1990
100 Jordan 93,000 ton 2005
101 Nicaragua 92,000 ton 2005
=102 Malawi 90,000 ton 2005
=102 Papua New Guinea 90,000 ton 2005
104 Mauritius 87,000 ton 2005
=105 Suriname 83,000 ton 2005
=105 The Bahamas 83,000 ton 2005
107 Guinea 81,000 ton 2005
108 Burkina Faso 80,000 ton 2005
109 Fiji 74,000 ton 2005
110 Niger 70,000 ton 2005
111 Malta 68,000 ton 2005
112 Mozambique 66,970 ton 2005
113 Mali 66,000 ton 2005
114 New Caledonia 65,000 ton 2005
115 India 63,000 ton 1999
116 Romania 61,000 ton 2005
117 Cote d'Ivoire 59,000 ton 2005
118 Aruba 56,000 ton 2005
119 Sierra Leone 55,000 ton 2005
120 Nepal 54,000 ton 2005
121 Brazil 53,000 ton 2005
122 Cuba 52,000 ton 2005
123 French Polynesia 46,000 ton 2005
124 Pakistan 45,000 ton 2000
=125 Cambodia 42,000 ton 2005
=125 Saint Lucia 42,000 ton 2005
=125 Bolivia 42,000 ton 2003
=125 Uruguay 42,000 ton 2003
129 Madagascar 41,000 ton 2005
130 Macau 39,989 ton 2005
131 Liberia 39,000 ton 2005
=132 Afghanistan 38,000 ton 2005
=132 Taiwan 38,000 ton 2005
=132 Senegal 38,000 ton 2005
=132 Antigua and Barbuda 38,000 ton 2005
=132 Zambia 38,000 ton 2005
=137 Rwanda 37,000 ton 2005
=137 The Gambia 37,000 ton 2005
South Asia average (profile) 37,000 ton 2000
=139 French Guiana 35,000 ton 2005
=139 Burma 35,000 ton 2005
141 Somalia 30,000 ton 2005
142 Burundi 29,000 ton 2005
143 Grenada 28,000 ton 2005
144 Bermuda 27,000 ton 2005
145 Egypt 26,000 ton 2003
=146 Mauritania 25,000 ton 2005
=146 Lithuania 25,000 ton 2005
=146 Djibouti 25,000 ton 2005
=149 Gibraltar 24,000 ton 2005
=149 Palau 24,000 ton 2005
=149 Laos 24,000 ton 2005
=149 Cayman Islands 24,000 ton 2005
153 Central African Republic 21,000 ton 2005
=154 Congo, Republic of the 20,000 ton 2005
=154 Czechoslovakia 20,000 ton 1991
=156 Samoa 19,000 ton 2005
=156 Guinea-Bissau 19,000 ton 2005
=156 North Korea 19,000 ton 2005
=159 Seychelles 17,000 ton 2005
=159 Cameroon 17,000 ton 2004
161 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 ton 2005
=162 Maldives 15,000 ton 2005
=162 Greenland 15,000 ton 2005
=162 Tonga 15,000 ton 2005
=162 China 15,000 ton 1998
166 Faroe Islands 14,000 ton 2005
167 Dominica 13,000 ton 2005
=168 East Timor 12,000 ton 2005
=168 Solomon Islands 12,000 ton 2005
=170 Argentina 11,000 ton 2005
=170 Saint Kitts and Nevis 11,000 ton 2005
=170 British Virgin Islands 11,000 ton 2005
=173 Martinique 10,000 ton 2005
=173 Montserrat 10,000 ton 2005
=175 Cape Verde 9,000 ton 2005
=175 Chad 9,000 ton 2005
=175 Brunei 9,000 ton 2005
=178 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
=178 Russia 8,000 ton 2005
=178 Bhutan 8,000 ton 2005
=181 Sao Tome and Principe 7,000 ton 2005
=181 Comoros 7,000 ton 2005
=181 Azerbaijan 7,000 ton 1998
=184 South Korea 6,000 ton 2005
=184 Vanuatu 6,000 ton 2005
=184 Eritrea 6,000 ton 2005
=184 Western Sahara 6,000 ton 2005
=184 Uzbekistan 6,000 ton 1996
=184 Syria 6,000 ton 1990
=190 Nauru 5,000 ton 2005
=190 Cook Islands 5,000 ton 2005
=192 Saint Pierre and Miquelon 4,000 ton 2005
=192 Morocco 4,000 ton 2005
194 Gabon 3,000 ton 2003
195 Kiribati 2,000 ton 2005
=196 Saint Helena 1,000 ton 2005
=196 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=196 Belarus 1,000 ton 2005
=196 Soviet Union 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Motor Gasoline > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×