×

Energy > Motor Gasoline > Net transfers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 5.17 million ton 2005
2 Netherlands 3.04 million ton 2005
3 Germany 1.56 million ton 2005
4 Spain 834,000 ton 2005
5 Colombia 66,024.43 ton 2005
6 Venezuela 55,000 ton 1991
7 Poland 25,000 ton 2005
8 Austria 23,000 ton 2004
9 Belgium 11,000 ton 2005
10 Slovakia 7,000 ton 2005
11 Czech Republic 6,000 ton 2005
12 Cuba 5,000 ton 1994
=13 United Kingdom 4,000 ton 2005
=13 Hungary 4,000 ton 2005
15 Japan 3,000 ton 2004
16 Taiwan 2,000 ton 2005
=17 New Zealand -1,000 ton 2005
=17 Ireland -1,000 ton 2005
19 Denmark -4,000 ton 2004
20 Paraguay -12,000 ton 1994
21 Sweden -23,000 ton 2005
22 Trinidad and Tobago -30,000 ton 1997
23 Portugal -33,000 ton 2005
24 Finland -44,000 ton 2005
25 Chile -53,000 ton 2005
26 Greece -99,000 ton 2005
27 Lithuania -102,000 ton 2005
28 India -377,000 ton 1993
29 Argentina -535,000 ton 2005
30 South Korea -570,000 ton 2005
31 Canada -599,000 ton 2005
32 Iran -1,200,000 ton 2005
33 Mexico -2,951,000 ton 2005
34 Saudi Arabia -4,517,000 ton 1990
35 Brazil -6,775,000 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Net transfers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Net transfers

Follow us on Facebook to get interesting stats: