×

Energy > Naphtha > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Indonesia 936,000 ton 2003
2 South Korea 127,000 ton 2005
=3 Greece 61,000 ton 2005
=3 Israel 61,000 ton 2005
5 Turkey 55,000 ton 2005
6 Pakistan 53,000 ton 2004
7 Croatia 50,000 ton 2005
8 Germany 42,000 ton 2005
9 Bahrain 32,000 ton 2005
10 United States 30,000 ton 2005
11 Trinidad and Tobago 28,000 ton 2005
12 Sweden 22,000 ton 2005
13 United Arab Emirates 20,000 ton 1992
14 Tunisia 16,000 ton 2005
15 Belgium 15,000 ton 2005
16 Spain 12,000 ton 2005
17 Norway 11,000 ton 2005
18 Finland 9,000 ton 2005
=19 Bulgaria 3,000 ton 2005
=19 Romania 3,000 ton 2005
=21 Costa Rica 2,000 ton 2005
=21 Denmark 2,000 ton 2004
=23 Poland 1,000 ton 2003
=23 Uruguay 1,000 ton 2003
=25 Ireland -1,000 ton 2005
=25 Slovakia -1,000 ton 2005
=25 Sudan -1,000 ton 2002
28 Chile -2,000 ton 2005
29 Brazil -3,000 ton 2005
30 Slovenia -4,000 ton 2000
31 Portugal -6,000 ton 2005
=32 Hungary -7,000 ton 2005
=32 Sri Lanka -7,000 ton 2005
=32 Austria -7,000 ton 1990
35 Czech Republic -11,000 ton 2005
=36 Angola -12,000 ton 2005
=36 Tajikistan -12,000 ton 1992
38 Australia -15,000 ton 2003
39 Philippines -18,000 ton 2005
40 Canada -35,000 ton 2005
=41 Morocco -39,000 ton 2005
=41 Japan -39,000 ton 2005
43 Argentina -42,000 ton 1991
44 Hong Kong -59,000 ton 2005
45 United Kingdom -63,000 ton 2005
46 Russia -67,000 ton 1993
47 Algeria -107,000 ton 2005
48 Netherlands -143,000 ton 2005
49 Bangladesh -419,000 ton 1992
50 Taiwan -709,000 ton 2005

Citation

Energy > Naphtha > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats: