×

Energy > Naphtha > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 36,382.9 ton 2005
2 Trinidad and Tobago 21,589.4 ton 2005
3 Croatia 11,256.19 ton 2005
4 United Arab Emirates 9,935.53 ton 1992
5 Israel 8,802.18 ton 2005
6 Greece 5,493.53 ton 2005
7 Indonesia 4,290.71 ton 2003
8 South Korea 2,638.25 ton 2005
9 Sweden 2,436.44 ton 2005
10 Norway 2,379.26 ton 2005
11 Finland 1,715.56 ton 2005
12 Tunisia 1,595.37 ton 2005
13 Belgium 1,431.49 ton 2005
14 Turkey 811.89 ton 2005
15 Germany 509.28 ton 2005
16 Costa Rica 462.95 ton 2005
17 Bulgaria 387.6 ton 2005
18 Denmark 370.06 ton 2004
19 Pakistan 341.6 ton 2004
20 Uruguay 300.71 ton 2003
21 Spain 276.51 ton 2005
22 Romania 138.67 ton 2005
23 United States 101.52 ton 2005
24 Poland 26.17 ton 2003
25 Brazil -16.117 ton 2005
26 Sudan -34.263 ton 2002
27 Chile -122.416 ton 2005
28 Slovakia -185.632 ton 2005
29 Philippines -209.738 ton 2005
30 Ireland -240.39 ton 2005
31 Japan -305.229 ton 2005
32 Sri Lanka -356.343 ton 2005
33 Russia -451.118 ton 1993
34 Portugal -568.751 ton 2005
35 Hungary -693.958 ton 2005
36 Angola -725.322 ton 2005
37 Australia -753.943 ton 2003
38 Austria -911.714 ton 1990
39 United Kingdom -1,046.089 ton 2005
40 Czech Republic -1,074.657 ton 2005
41 Canada -1,083.189 ton 2005
42 Argentina -1,269.834 ton 1991
43 Morocco -1,294.587 ton 2005
44 Slovenia -2,011.137 ton 2000
45 Tajikistan -2,172.651 ton 1992
46 Algeria -3,150.682 ton 2005
47 Bangladesh -3,726.731 ton 1992
48 Hong Kong -8,659.661 ton 2005
49 Netherlands -8,762.326 ton 2005

Citation

Energy > Naphtha > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: