×

Energy > Naphtha > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Taiwan 996,000 ton 1994
2 South Korea 882,000 ton 1994
3 Brazil 755,000 ton 1993
4 United States 192,000 ton 1992
5 Romania 168,000 ton 1993
6 Netherlands 124,000 ton 1993
7 Spain 62,000 ton 1993
8 Morocco 46,000 ton 1993
9 Bahrain 45,000 ton 1992
10 Greece 38,000 ton 1993
11 Belgium 31,000 ton 1993
12 United Kingdom 25,000 ton 1993
13 United Arab Emirates 20,000 ton 1992
14 Turkey 17,000 ton 1993
15 Sweden 16,000 ton 1992
16 Croatia 14,000 ton 1993
=17 Chile 8,000 ton 1995
=17 Hungary 8,000 ton 1993
=19 Canada 3,000 ton 1993
=19 Algeria 3,000 ton 1993
=19 Costa Rica 3,000 ton 1993
=22 Sri Lanka 2,000 ton 1994
=22 Norway 2,000 ton 1993
=22 Denmark 2,000 ton 1993
25 Uruguay -1,000 ton 1993
26 Austria -7,000 ton 1990
=27 Japan -9,000 ton 1994
=27 Australia -9,000 ton 1993
29 Portugal -10,000 ton 1993
30 Finland -11,000 ton 1993
31 Tajikistan -12,000 ton 1992
32 Germany -19,000 ton 1993
33 Argentina -42,000 ton 1991
34 Russia -67,000 ton 1993
35 Yugoslavia -113,000 ton 1992
36 Bangladesh -419,000 ton 1992

Citation

Energy > Naphtha > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: