×

Energy > Naphtha > Consumption by industry and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 19.07 million ton 2005
2 United States 13.21 million ton 1998
3 Germany 12.49 million ton 1998
4 Japan 8.18 million ton 2005
5 Brazil 6.73 million ton 1997
6 Saudi Arabia 4.79 million ton 2005
7 Spain 4.09 million ton 1998
8 Russia 3.58 million ton 1994
9 Canada 3.56 million ton 1998
10 United Kingdom 2.88 million ton 1998
11 Singapore 2.83 million ton 1998
12 Belgium 2.69 million ton 1998
13 Iran 2.49 million ton 2005
14 Netherlands 2.26 million ton 1998
15 India 1.04 million ton 2005
16 Hungary 961,000 ton 2005
17 Israel 957,000 ton 1999
18 Libya 914,000 ton 2005
19 Bulgaria 654,000 ton 1998
20 Czech Republic 561,000 ton 1998
21 Iraq 525,000 ton 2005
22 Azerbaijan 368,000 ton 2005
23 Yugoslavia 311,000 ton 2005
24 Colombia 305,000 ton 2005
25 Morocco 218,000 ton 2002
26 Sweden 159,000 ton 2005
27 Sri Lanka 125,000 ton 2005
28 Cuba 102,000 ton 2005
29 Greece 101,000 ton 2004
30 Finland 90,000 ton 2005
31 Mexico 64,000 ton 1999
32 Bangladesh 42,000 ton 2005
33 Philippines 35,000 ton 2003
34 Australia 28,000 ton 2005
35 Sudan 23,000 ton 1998
36 Taiwan 16,000 ton 2004
=37 Slovenia 10,000 ton 2000
=37 Gabon 10,000 ton 2005
39 Turkey 3,000 ton 2005
=40 Costa Rica 2,000 ton 1996
=40 Romania 2,000 ton 2005
=42 Georgia 1,000 ton 2004
=42 Chile 1,000 ton 2005
=42 South Korea 1,000 ton 2003
=42 Slovakia 1,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Naphtha > Consumption by industry and construction. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Naphtha/Consumption-by-industry-and-construction

Energy > Naphtha > Consumption by industry and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Consumption by industry and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: