×

Energy > Naphtha > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 719.6 ton 1998
2 Belgium 264.04 ton 1998
3 Saudi Arabia 194.01 ton 2005
4 Libya 163.38 ton 2005
5 Israel 156.24 ton 1999
6 Germany 152.28 ton 1998
7 Netherlands 144.14 ton 1998
8 Canada 117.73 ton 1998
9 Spain 102.87 ton 1998
10 Hungary 95.27 ton 2005
11 Bulgaria 79.21 ton 1998
12 Japan 64 ton 2005
13 Czech Republic 54.5 ton 1998
14 United Kingdom 49.28 ton 1998
15 United States 47.88 ton 1998
16 Azerbaijan 43.85 ton 2005
17 Brazil 40.29 ton 1997
18 Iran 35.52 ton 2005
19 Russia 24.11 ton 1994
20 Iraq 19.18 ton 2005
21 Sweden 17.61 ton 2005
22 Finland 17.16 ton 2005
23 China 14.62 ton 2005
24 Greece 9.13 ton 2004
25 Cuba 9.03 ton 2005
26 Morocco 7.44 ton 2002
27 Gabon 7.25 ton 2005
28 Colombia 7.06 ton 2005
29 Sri Lanka 6.36 ton 2005
30 Slovenia 5.03 ton 2000
31 Australia 1.37 ton 2005
32 India 0.919 ton 2005
33 Sudan 0.868 ton 1998
34 Mexico 0.626 ton 1999
35 Costa Rica 0.561 ton 1996
36 Philippines 0.424 ton 2003
37 Bangladesh 0.293 ton 2005
38 Georgia 0.232 ton 2004
39 Slovakia 0.186 ton 2005
40 Romania 0.0924 ton 2005
41 Chile 0.0612 ton 2005
42 Turkey 0.0443 ton 2005
43 South Korea 0.0209 ton 2003

Citation

Energy > Naphtha > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Consumption by industry and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: