×

Energy > Naphtha > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 27.04 million ton 2005
2 Japan 21.75 million ton 2005
3 United States 15.76 million ton 2005
4 Germany 13.54 million ton 2005
5 India 10.38 million ton 2005
6 Taiwan 10.1 million ton 2005
7 Brazil 6.85 million ton 2005
8 Singapore 6.17 million ton 2005
9 Netherlands 4.81 million ton 2005
10 Indonesia 3.26 million ton 2005
11 Canada 2.86 million ton 2005
12 Spain 2.37 million ton 2005
13 Belgium 1.96 million ton 2005
14 United Kingdom 1.92 million ton 2005
15 Mexico 1.7 million ton 2005
16 Portugal 1.36 million ton 2005
17 Czech Republic 886,000 ton 2005
18 Turkey 687,000 ton 2005
19 Malaysia 648,840 ton 2005
20 Poland 632,000 ton 2005
21 Israel 584,000 ton 2005
22 Sweden 450,000 ton 2005
23 Slovakia 399,000 ton 2005
24 Argentina 376,000 ton 2005
25 Romania 343,000 ton 2005
26 Bulgaria 289,000 ton 2005
27 Finland 160,000 ton 2005
28 Syria 148,000 ton 2005
29 Croatia 141,000 ton 1993
30 Morocco 92,000 ton 1997
31 Greece 82,000 ton 2005
32 Peru 48,270 ton 2004
33 Trinidad and Tobago 35,000 ton 1997
34 Philippines 28,000 ton 2002
35 Costa Rica 16,000 ton 2005
36 Sudan 11,000 ton 2005
37 Angola 6,000 ton 2005
=38 Gabon 5,000 ton 2005
=38 Slovenia 5,000 ton 1999
40 Austria 2,000 ton 1990
=41 Australia 1,000 ton 2005
=41 Dominican Republic 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Naphtha > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats: