×

Energy > Naphtha > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 1,447.09 ton 2005
2 South Korea 561.78 ton 2005
3 Netherlands 294.98 ton 2005
4 Belgium 187.43 ton 2005
5 Japan 170.24 ton 2005
6 Germany 164.22 ton 2005
7 Portugal 129.39 ton 2005
8 Canada 88.48 ton 2005
9 Czech Republic 86.56 ton 2005
10 Israel 84.27 ton 2005
11 Slovakia 74.07 ton 2005
12 Spain 54.52 ton 2005
13 United States 53.31 ton 2005
14 Sweden 49.84 ton 2005
15 Bulgaria 37.34 ton 2005
16 Brazil 36.8 ton 2005
17 United Kingdom 31.81 ton 2005
18 Finland 30.5 ton 2005
19 Croatia 30.39 ton 1993
20 Trinidad and Tobago 27.76 ton 1997
21 Malaysia 25.11 ton 2005
22 Poland 16.56 ton 2005
23 Romania 15.85 ton 2005
24 Mexico 15.39 ton 2005
25 Indonesia 14.53 ton 2005
26 Turkey 10.14 ton 2005
27 Argentina 9.73 ton 2005
28 India 9.21 ton 2005
29 Syria 8.15 ton 2005
30 Greece 7.38 ton 2005
31 Costa Rica 3.7 ton 2005
32 Gabon 3.62 ton 2005
33 Morocco 3.33 ton 1997
34 Slovenia 2.52 ton 1999
35 Peru 1.76 ton 2004
36 Angola 0.363 ton 2005
37 Sudan 0.348 ton 2005
38 Philippines 0.346 ton 2002
39 Austria 0.26 ton 1990
40 Dominican Republic 0.125 ton 1995
41 Australia 0.049 ton 2005

Citation

Energy > Naphtha > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Consumption for non-energy uses per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: