×

Energy > Naphtha > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 20.65 million ton 2005
2 South Korea 11.4 million ton 2005
3 United States 6.36 million ton 2005
4 Germany 6.24 million ton 2005
5 Taiwan 6.04 million ton 2005
6 Brazil 3.39 million ton 2005
7 Netherlands 2.13 million ton 2005
8 Singapore 1.5 million ton 2005
9 Spain 872,000 ton 2005
10 Mexico 811,000 ton 2005
11 Hong Kong 685,000 ton 2005
12 Malaysia 464,900 ton 2005
13 China 364,000 ton 1994
14 Sweden 348,000 ton 2005
15 Belgium 240,000 ton 2005
16 Finland 216,000 ton 2005
17 Czech Republic 195,000 ton 2005
18 Portugal 177,000 ton 2005
19 Hungary 172,000 ton 2005
20 Yugoslavia 156,000 ton 2005
21 Israel 83,000 ton 2005
22 Peru 48,270 ton 2004
=23 Cuba 30,000 ton 1992
=23 Slovakia 30,000 ton 2005
25 Australia 15,000 ton 2003
26 Austria 9,000 ton 1990
27 Sri Lanka 7,000 ton 2005
28 Bangladesh 2,000 ton 2005
=29 Georgia 1,000 ton 2004
=29 Dominican Republic 1,000 ton 1995
31 Uruguay -1,000 ton 2003
32 Costa Rica -2,000 ton 2005
33 Denmark -3,000 ton 2005
34 Tajikistan -11,000 ton 2005
35 Ireland -15,000 ton 2005
36 Sudan -17,000 ton 2005
37 Slovenia -20,000 ton 2000
38 Gabon -35,000 ton 2005
39 Bulgaria -48,000 ton 2005
40 Russia -63,000 ton 1994
41 Philippines -72,000 ton 2005
42 Angola -74,000 ton 2005
43 Iran -97,000 ton 2005
44 Chile -114,000 ton 2005
45 Romania -121,000 ton 2005
46 Poland -123,000 ton 2005
47 Tunisia -130,000 ton 2005
48 Yemen -133,000 ton 2005
49 Trinidad and Tobago -147,000 ton 2005
50 Croatia -211,000 ton 2005
51 Greece -249,000 ton 2005
52 Canada -291,000 ton 2005
53 Morocco -650,000 ton 2005
54 Turkey -664,000 ton 2005
55 Syria -759,000 ton 2005
56 Indonesia -769,000 ton 2005
57 Pakistan -852,000 ton 2005
58 Libya -1,250,000 ton 2005
59 Argentina -1,370,000 ton 2005
60 Bahrain -1,648,000 ton 2005
61 United Kingdom -1,725,000 ton 2005
62 Norway -2,086,000 ton 2005
63 India -2,523,000 ton 2005
64 Algeria -3,216,000 ton 2005
65 Egypt -3,499,000 ton 2005
66 United Arab Emirates -7,009,000 ton 2005
67 Kuwait -8,554,000 ton 2005
68 Saudi Arabia -12,959,000 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Naphtha > Energy balance requirement. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Naphtha/Energy-balance-requirement

Energy > Naphtha > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: