×

Energy > Naphtha > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Saudi Arabia 12.96 million ton 2005
2 Netherlands 8.57 million ton 2005
3 Kuwait 8.55 million ton 2005
4 United Arab Emirates 7.01 million ton 2005
5 India 5 million ton 2005
6 Egypt 3.5 million ton 2005
7 Algeria 3.32 million ton 2005
8 United Kingdom 3.17 million ton 2005
9 South Korea 3.04 million ton 2005
10 Singapore 2.28 million ton 2005
11 Norway 2.22 million ton 2005
12 Malaysia 2.09 million ton 2005
13 Bahrain 1.62 million ton 2005
14 Spain 1.42 million ton 2005
15 Argentina 1.37 million ton 2005
16 Libya 1.25 million ton 2005
17 Germany 1.22 million ton 2005
18 Pakistan 852,000 ton 2005
19 Indonesia 769,000 ton 2005
20 Syria 759,000 ton 2005
21 Morocco 689,000 ton 2005
22 Turkey 609,000 ton 2005
23 Canada 326,000 ton 2005
24 Sweden 261,000 ton 2005
25 Israel 248,000 ton 2005
26 Belgium 232,000 ton 2005
27 Greece 213,000 ton 2005
28 United States 180,000 ton 1990
29 Portugal 166,000 ton 2005
30 Croatia 161,000 ton 2005
31 Yemen 133,000 ton 2005
32 Poland 123,000 ton 2005
33 Trinidad and Tobago 119,000 ton 2005
34 Romania 118,000 ton 2005
35 Chile 116,000 ton 2005
36 Tunisia 114,000 ton 2005
37 Iran 97,000 ton 2005
38 Philippines 90,000 ton 2005
39 Angola 86,000 ton 2005
40 Bangladesh 81,000 ton 2005
41 Russia 63,000 ton 1994
42 Sri Lanka 60,000 ton 2002
43 Brazil 50,000 ton 2005
44 Bulgaria 45,000 ton 2005
45 China 43,000 ton 1994
46 Gabon 35,000 ton 2005
47 Finland 32,000 ton 2005
48 Slovenia 24,000 ton 2000
49 Yugoslavia 20,000 ton 1991
50 Japan 19,000 ton 2004
=51 Sudan 17,000 ton 2005
=51 Costa Rica 17,000 ton 2003
53 Ireland 16,000 ton 2005
54 Tajikistan 11,000 ton 2005
55 Czech Republic 9,000 ton 2005
56 Hungary 8,000 ton 2000
57 Slovakia 7,000 ton 2005
58 Taiwan 6,000 ton 2004
=59 Denmark 3,000 ton 2005
=59 Uruguay 3,000 ton 2001

Citation

Energy > Naphtha > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats: