×

Energy > Naphtha > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 3,725.1 ton 2005
2 Bahrain 1,837.34 ton 2005
3 United Arab Emirates 1,689.37 ton 2005
4 Singapore 534.72 ton 2005
5 Netherlands 525.25 ton 2005
6 Saudi Arabia 524.87 ton 2005
7 Norway 479.31 ton 2005
8 Libya 223.44 ton 2005
9 Algeria 97.85 ton 2005
10 Trinidad and Tobago 91.75 ton 2005
11 Malaysia 80.87 ton 2005
12 South Korea 63.05 ton 2005
13 United Kingdom 52.6 ton 2005
14 Egypt 48.75 ton 2005
15 Syria 41.78 ton 2005
16 Croatia 36.24 ton 2005
17 Israel 35.79 ton 2005
18 Argentina 35.45 ton 2005
19 Spain 32.79 ton 2005
20 Sweden 28.91 ton 2005
21 Gabon 25.37 ton 2005
22 Morocco 22.87 ton 2005
23 Belgium 22.14 ton 2005
24 Greece 19.18 ton 2005
25 Portugal 15.74 ton 2005
26 Germany 14.73 ton 2005
27 Slovenia 12.07 ton 2000
28 Tunisia 11.37 ton 2005
29 Canada 10.09 ton 2005
30 Turkey 8.99 ton 2005
31 Chile 7.1 ton 2005
32 Yemen 6.6 ton 2005
33 Finland 6.1 ton 2005
34 Bulgaria 5.81 ton 2005
35 Romania 5.45 ton 2005
36 Pakistan 5.39 ton 2005
37 Angola 5.2 ton 2005
38 India 4.43 ton 2005
39 Costa Rica 4.08 ton 2003
40 Ireland 3.85 ton 2005
41 Indonesia 3.43 ton 2005
42 Poland 3.22 ton 2005
43 Sri Lanka 3.17 ton 2002
44 Tajikistan 1.62 ton 2005
45 Iran 1.38 ton 2005
46 Slovakia 1.3 ton 2005
47 Philippines 1.05 ton 2005
48 Uruguay 0.902 ton 2001
49 Czech Republic 0.879 ton 2005
50 Hungary 0.783 ton 2000
51 United States 0.721 ton 1990
52 Bangladesh 0.566 ton 2005
53 Denmark 0.554 ton 2005
54 Sudan 0.538 ton 2005
55 Russia 0.425 ton 1994
56 Brazil 0.269 ton 2005
57 Japan 0.149 ton 2004
58 China 0.0361 ton 1994

Citation

Energy > Naphtha > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: