×

Energy > Naphtha > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 20.61 million ton 2005
2 South Korea 14.57 million ton 2005
3 Netherlands 10.56 million ton 2005
4 Germany 7.5 million ton 2005
5 United States 6.39 million ton 2005
6 Taiwan 5.33 million ton 2005
7 Singapore 3.78 million ton 2005
8 Brazil 3.44 million ton 2005
9 Malaysia 2.55 million ton 2005
10 India 2.47 million ton 2005
11 Spain 2.31 million ton 2005
12 United Kingdom 1.38 million ton 2005
13 Mexico 811,000 ton 2005
14 Sweden 631,000 ton 2005
15 Hong Kong 626,000 ton 2005
16 Belgium 487,000 ton 2005
17 China 407,000 ton 1994
18 Israel 392,000 ton 2005
19 Turkey 347,000 ton 2004
20 Portugal 337,000 ton 2005
21 Finland 257,000 ton 2005
22 Czech Republic 193,000 ton 2005
23 Hungary 165,000 ton 2005
24 Yugoslavia 156,000 ton 2005
25 Norway 141,000 ton 2005
26 Bangladesh 83,000 ton 2005
27 Poland 71,000 ton 1998
28 Peru 48,270 ton 2004
29 Yemen 40,000 ton 2003
30 Slovakia 36,000 ton 2005
=31 Bulgaria 30,000 ton 1998
=31 Cuba 30,000 ton 1992
33 Philippines 27,000 ton 2003
34 Greece 25,000 ton 2005
35 Sudan 23,000 ton 1998
36 Syria 18,000 ton 1996
37 Costa Rica 14,208 ton 2004
38 Uruguay 14,000 ton 1994
39 Denmark 11,000 ton 1991
40 Trinidad and Tobago 10,000 ton 1997
=41 Argentina 6,000 ton 2004
=41 Croatia 6,000 ton 1994
=43 Canada 4,000 ton 2002
=43 Romania 4,000 ton 2002
=43 Tajikistan 4,000 ton 1993
=46 Ireland 2,000 ton 1997
=46 Austria 2,000 ton 1990
=48 Georgia 1,000 ton 2004
=48 Dominican Republic 1,000 ton 1995
=48 Indonesia 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Naphtha > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: