×

Energy > Naphtha > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 886.35 ton 2005
2 Netherlands 647.25 ton 2005
3 South Korea 302.61 ton 2005
4 Japan 161.31 ton 2005
5 Malaysia 98.86 ton 2005
6 Hong Kong 91.88 ton 2005
7 Germany 90.92 ton 2005
8 Sweden 69.88 ton 2005
9 Israel 56.56 ton 2005
10 Spain 53.16 ton 2005
11 Finland 48.99 ton 2005
12 Belgium 46.48 ton 2005
13 Portugal 31.94 ton 2005
14 Norway 30.5 ton 2005
15 United Kingdom 22.91 ton 2005
16 United States 21.63 ton 2005
17 Czech Republic 18.86 ton 2005
18 Brazil 18.47 ton 2005
19 Hungary 16.36 ton 2005
20 Trinidad and Tobago 7.93 ton 1997
21 Mexico 7.32 ton 2005
22 Slovakia 6.68 ton 2005
23 Turkey 5.19 ton 2004
24 Uruguay 4.37 ton 1994
25 Bulgaria 3.63 ton 1998
26 Costa Rica 3.35 ton 2004
27 Cuba 2.79 ton 1992
28 Greece 2.25 ton 2005
29 India 2.19 ton 2005
30 Denmark 2.13 ton 1991
31 Yemen 2.1 ton 2003
32 Poland 1.84 ton 1998
33 Peru 1.76 ton 2004
34 Croatia 1.29 ton 1994
35 Syria 1.22 ton 1996
36 Sudan 0.868 ton 1998
37 Tajikistan 0.712 ton 1993
38 Bangladesh 0.58 ton 2005
39 Ireland 0.544 ton 1997
40 China 0.341 ton 1994
41 Philippines 0.327 ton 2003
42 Austria 0.26 ton 1990
43 Georgia 0.232 ton 2004
44 Romania 0.183 ton 2002
45 Argentina 0.157 ton 2004
46 Canada 0.128 ton 2002
47 Dominican Republic 0.125 ton 1995
48 Indonesia 0.0056 ton 1990

Citation

Energy > Naphtha > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: