×

Energy > Natural gas Liquids > Conversion in natural gas processing plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Canada 49.6 million ton 2004
2 Algeria 47.74 million ton 2005
3 Soviet Union 19.25 million ton 1991
4 United Arab Emirates 17.99 million ton 2004
5 Mexico 12.62 million ton 2004
6 Venezuela 10.8 million ton 2004
7 United Kingdom 10.75 million ton 2004
8 Kazakhstan 10.62 million ton 2005
9 Russia 10.16 million ton 2004
10 Kuwait 7.52 million ton 2004
11 Argentina 7.11 million ton 2005
12 Qatar 6.82 million ton 2004
13 Thailand 5.71 million ton 2005
14 Nigeria 5.36 million ton 2004
15 Indonesia 5.21 million ton 2005
16 Norway 4.42 million ton 1998
17 Egypt 4.32 million ton 2004
18 Brazil 4.3 million ton 2005
19 India 3.68 million ton 2004
20 Libya 2.77 million ton 2005
21 Malaysia 1.71 million ton 2005
22 Trinidad and Tobago 1.55 million ton 2003
23 Ukraine 1.15 million ton 2003
24 Iraq 824,000 ton 2004
25 Hungary 801,000 ton 2004
26 Netherlands 785,000 ton 2004
27 Turkmenistan 713,000 ton 2004
28 Yemen 643,000 ton 2004
29 Peru 589,251 ton 2004
South Asia average (profile) 579,500 ton 1991
30 Vietnam 506,000 ton 2004
31 Congo, Republic of the 437,000 ton 2003
=32 Bahrain 359,000 ton 2004
=32 New Zealand 359,000 ton 2004
34 Japan 348,000 ton 2003
35 Bolivia 309,000 ton 2005
36 Oman 292,000 ton 2004
37 Romania 243,000 ton 2004
38 Chile 224,000 ton 2005
39 Azerbaijan 221,000 ton 2005
40 Pakistan 202,000 ton 2005
41 Spain 188,000 ton 1998
42 South Africa 183,000 ton 2004
43 Colombia 151,000 ton 2004
=44 Austria 110,000 ton 2005
=44 Syria 110,000 ton 2004
46 Bangladesh 96,000 ton 2005
47 Yugoslavia 90,000 ton 1991
48 Tunisia 74,000 ton 2005
49 Ecuador 46,000 ton 2005
50 Burma 30,000 ton 2005
51 Denmark 12,000 ton 1996
52 Greece 11,000 ton 2005
53 Taiwan 7,000 ton 1997
54 Slovakia 4,000 ton 2004
55 Afghanistan 3,000 ton 1991
56 Poland 2,000 ton 1991
57 Sweden 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Natural gas Liquids > Conversion in natural gas processing plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Natural gas Liquids > Conversion in natural gas processing plants

Follow us on Facebook to get interesting stats: