×

Energy > Natural gas Liquids > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 49.27 million ton 2005
2 Saudi Arabia 48.43 million ton 2005
3 Algeria 47.74 million ton 2005
4 Canada 20.37 million ton 2005
5 Soviet Union 19.25 million ton 1991
6 United Arab Emirates 18.88 million ton 2005
7 Russia 17.27 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 15.91 million ton 2005
8 Iran 15.16 million ton 2005
9 Mexico 12.12 million ton 2005
10 Kazakhstan 10.62 million ton 2005
11 Kuwait 8.67 million ton 2005
12 Norway 8.4 million ton 2005
13 Nigeria 7.66 million ton 2005
14 United Kingdom 7.54 million ton 2005
15 Argentina 7.11 million ton 2005
16 East Timor 6.72 million ton 2005
17 Venezuela 6.04 million ton 2005
18 Thailand 5.71 million ton 2005
19 Indonesia 5.38 million ton 2005
20 Brazil 4.3 million ton 2005
21 Egypt 4.21 million ton 2005
22 India 4.13 million ton 2005
23 Qatar 2.92 million ton 2005
24 Libya 2.77 million ton 2005
25 Uzbekistan 2.47 million ton 2005
26 Australia 2.25 million ton 2005
27 Malaysia 2 million ton 2005
28 Trinidad and Tobago 1.52 million ton 2005
29 Peru 1.38 million ton 2005
30 Ukraine 1.26 million ton 2005
31 Netherlands 1.04 million ton 2005
32 Iraq 840,000 ton 2005
33 Vietnam 799,000 ton 2005
34 Bahrain 778,000 ton 2005
35 Hungary 775,000 ton 2005
36 Turkmenistan 694,000 ton 2005
37 Yemen 630,000 ton 2005
South Asia average (profile) 579,500 ton 1991
38 Brunei 518,000 ton 2005
39 Japan 386,000 ton 2005
40 Congo, Republic of the 368,000 ton 2005
41 Croatia 348,000 ton 2005
42 Bolivia 309,000 ton 2005
43 Oman 269,000 ton 2005
44 Chile 224,000 ton 2005
45 Romania 222,000 ton 2005
46 Azerbaijan 221,000 ton 2005
47 Pakistan 202,000 ton 2005
48 Spain 188,000 ton 1998
49 New Zealand 180,000 ton 2005
50 South Africa 171,000 ton 2005
51 Colombia 162,708 ton 2005
52 Syria 118,000 ton 1999
53 Austria 110,000 ton 2005
54 Bangladesh 96,000 ton 2005
55 Ecuador 92,000 ton 2005
56 Yugoslavia 90,000 ton 1991
57 Tunisia 74,000 ton 2005
58 Burma 15,000 ton 2005
59 Denmark 12,000 ton 1996
60 Greece 11,000 ton 2005
61 Taiwan 7,000 ton 1997
=62 Slovakia 3,000 ton 2005
=62 Afghanistan 3,000 ton 1991
64 Poland 2,000 ton 1991
=65 Barbados 1,000 ton 2005
=65 Sweden 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Natural gas Liquids > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Natural gas Liquids > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats: