×

Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands Antilles 200,000 ton 1992
2 Spain 90,000 ton 2005
3 Uruguay 54,000 ton 2005
4 Portugal 52,000 ton 2005
5 Brazil 40,000 ton 2004
6 Croatia 35,000 ton 2005
7 Peru 32,000 ton 2005
8 Hungary 17,000 ton 2005
9 Netherlands 13,000 ton 2005
10 Belgium 6,000 ton 2005
11 Austria 5,000 ton 2005
=12 Ireland 4,000 ton 1998
=12 Czechoslovakia 4,000 ton 1991
=12 Mexico 4,000 ton 2005
=12 Bahrain 4,000 ton 2005
=16 Panama 3,000 ton 2005
=16 Philippines 3,000 ton 2005
=16 Venezuela 3,000 ton 2005
=16 Slovakia 3,000 ton 2005
=20 Greece 2,000 ton 2005
=20 Lithuania 2,000 ton 2005
=20 Germany 2,000 ton 2005
=20 Sri Lanka 2,000 ton 2004
=24 Czech Republic 1,000 ton 2005
=24 Sweden 1,000 ton 1997
=24 Latvia 1,000 ton 2005
=24 Nicaragua 1,000 ton 2005
=24 Poland 1,000 ton 2005
=29 United States -1,000 ton 2005
=29 South Korea -1,000 ton 2005
31 Togo -2,000 ton 2003
=32 Malta -3,000 ton 2004
=32 Moldova -3,000 ton 1994
=32 Norway -3,000 ton 1990
=35 Burma -4,000 ton 2003
=35 New Zealand -4,000 ton 2005
37 Japan -5,000 ton 2005
38 Colombia -7,279.345 ton 2005
39 Georgia -9,000 ton 1994
=40 Finland -10,000 ton 2005
=40 Uzbekistan -10,000 ton 1996
42 Romania -16,000 ton 2003
43 Taiwan -19,000 ton 2005
44 Turkey -24,000 ton 2005
45 United Kingdom -45,000 ton 2005
46 Ukraine -51,000 ton 2004
47 Canada -97,000 ton 2005
48 Australia -199,000 ton 2005
49 Saudi Arabia -272,000 ton 1996

Citation

"Countries Compared by Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Other-Petroleum-Products/Changes-in-stocks

Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats: