×

Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Uruguay 16,239.84 ton 2005
2 Croatia 7,879.33 ton 2005
3 Portugal 4,929.18 ton 2005
4 Bahrain 4,547.86 ton 2005
5 Spain 2,073.82 ton 2005
6 Hungary 1,685.33 ton 2005
7 Peru 1,154.26 ton 2005
8 Ireland 1,077.38 ton 1998
9 Panama 891.28 ton 2005
10 Netherlands 796.58 ton 2005
11 Austria 607.69 ton 2005
12 Lithuania 585.77 ton 2005
13 Belgium 572.59 ton 2005
14 Slovakia 556.9 ton 2005
15 Latvia 434.69 ton 2005
16 Brazil 217.38 ton 2004
17 Nicaragua 183.31 ton 2005
18 Greece 180.12 ton 2005
19 Sweden 113.04 ton 1997
20 Venezuela 112.25 ton 2005
21 Sri Lanka 102.91 ton 2004
22 Czech Republic 97.7 ton 2005
23 Mexico 36.12 ton 2005
24 Philippines 34.96 ton 2005
25 Poland 26.2 ton 2005
26 Germany 24.25 ton 2005
27 United States -3.384 ton 2005
28 South Korea -20.774 ton 2005
29 Japan -39.132 ton 2005
30 Burma -80.682 ton 2003
31 Colombia -168.566 ton 2005
32 Turkey -354.28 ton 2005
33 Togo -380.304 ton 2003
34 Uzbekistan -430.571 ton 1996
35 Norway -707.301 ton 1990
36 Romania -735.902 ton 2003
37 United Kingdom -747.207 ton 2005
38 Moldova -812.128 ton 1994
39 New Zealand -967.609 ton 2005
40 Ukraine -1,074.779 ton 2004
41 Georgia -1,851.242 ton 1994
42 Finland -1,906.179 ton 2005
43 Canada -3,001.981 ton 2005
44 Malta -7,476.3 ton 2004
45 Australia -9,757.389 ton 2005
46 Saudi Arabia -14,430.971 ton 1996

Citation

"Countries Compared by Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks per million. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Other-Petroleum-Products/Changes-in-stocks-per-million

Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: