×

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 4.1 million ton 2005
2 Taiwan 1.09 million ton 1998
3 United Kingdom 461,000 ton 1994
4 Finland 169,000 ton 1995
5 Indonesia 154,000 ton 1999
6 Bosnia and Herzegovina 118,000 ton 2005
7 Bulgaria 117,000 ton 2005
8 Portugal 77,000 ton 2005
9 Netherlands 73,000 ton 2004
10 Japan 67,000 ton 2005
11 Romania 53,000 ton 2005
12 Albania 51,000 ton 2005
13 Cote d'Ivoire 36,000 ton 2005
14 Latvia 32,000 ton 2005
15 Ghana 31,000 ton 2004
16 Ukraine 29,000 ton 2005
17 Australia 25,000 ton 2001
18 Uruguay 23,000 ton 2005
19 Philippines 19,000 ton 1992
20 Trinidad and Tobago 15,000 ton 1997
=21 Czech Republic 14,000 ton 2005
=21 Sierra Leone 14,000 ton 2005
23 Ethiopia 12,000 ton 1993
24 Gabon 8,000 ton 2005
25 Slovakia 7,000 ton 2005
=26 Cyprus 6,000 ton 2004
=26 Burundi 6,000 ton 2005
28 Poland 4,000 ton 2005
=29 Panama 3,000 ton 2004
=29 Ecuador 3,000 ton 1995
=29 Senegal 3,000 ton 2005
=29 Slovenia 3,000 ton 2005
=29 Malawi 3,000 ton 2005
=34 Ireland 2,000 ton 1994
=34 Uzbekistan 2,000 ton 2005
=34 Nicaragua 2,000 ton 2005
=37 Sweden 1,000 ton 2004
=37 Georgia 1,000 ton 2005
=37 Belgium 1,000 ton 2000
=37 Denmark 1,000 ton 2001
=37 Germany 1,000 ton 2003
=37 Azerbaijan 1,000 ton 2003

Citation

"Countries Compared by Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Other-Petroleum-Products/Consumption-by-other-industries-and-construction

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: