×

Energy > Other Petroleum Products > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 8.74 million ton 2005
2 India 4.1 million ton 2005
3 Brazil 1.94 million ton 2005
4 Taiwan 1.09 million ton 1998
5 United Kingdom 461,000 ton 1994
6 Kazakhstan 238,400 ton 2005
7 Albania 214,000 ton 2005
8 Romania 172,000 ton 2005
9 Finland 169,000 ton 1995
10 Indonesia 154,000 ton 1999
11 Bosnia and Herzegovina 118,000 ton 2005
12 Bulgaria 117,000 ton 2005
13 Yugoslavia 87,000 ton 2005
14 Sudan 82,000 ton 1996
15 Portugal 77,000 ton 2005
16 Netherlands 73,000 ton 2004
17 Japan 67,000 ton 2005
18 Poland 54,000 ton 2005
19 Cote d'Ivoire 48,000 ton 2005
20 Ukraine 42,000 ton 2005
21 Tajikistan 41,000 ton 2005
22 Latvia 33,000 ton 2005
23 Ghana 31,000 ton 2004
24 Australia 25,000 ton 2001
25 Uruguay 23,000 ton 2005
26 Philippines 22,000 ton 1992
=27 Burkina Faso 15,000 ton 2005
=27 Malta 15,000 ton 2005
=27 Trinidad and Tobago 15,000 ton 1997
=30 Czech Republic 14,000 ton 2005
=30 Sierra Leone 14,000 ton 2005
=30 Uzbekistan 14,000 ton 2005
=30 Gabon 14,000 ton 2005
34 Slovakia 13,000 ton 2005
=35 Cameroon 12,000 ton 1995
=35 Ethiopia 12,000 ton 1993
=37 Burundi 6,000 ton 2005
=37 Namibia 6,000 ton 2005
=37 Cyprus 6,000 ton 2004
=40 Senegal 3,000 ton 2005
=40 Slovenia 3,000 ton 2005
=40 Malawi 3,000 ton 2005
=40 Panama 3,000 ton 2004
=40 Ecuador 3,000 ton 1995
=45 Nicaragua 2,000 ton 2005
=45 Ireland 2,000 ton 1994
=47 Georgia 1,000 ton 2005
=47 Sweden 1,000 ton 2004
=47 Azerbaijan 1,000 ton 2003
=47 Germany 1,000 ton 2003
=47 Denmark 1,000 ton 2001
=47 Belgium 1,000 ton 2000

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: