×

Energy > Other Petroleum Products > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Albania 66.96 ton 2005
2 Russia 61.03 ton 2005
3 Malta 37.14 ton 2005
4 Finland 33.09 ton 1995
5 Bosnia and Herzegovina 30.41 ton 2005
6 Kazakhstan 15.74 ton 2005
7 Bulgaria 15.12 ton 2005
8 Latvia 14.34 ton 2005
9 Trinidad and Tobago 11.9 ton 1997
10 Brazil 10.43 ton 2005
11 Gabon 10.15 ton 2005
12 United Kingdom 7.97 ton 1994
13 Romania 7.95 ton 2005
14 Portugal 7.3 ton 2005
15 Uruguay 6.92 ton 2005
16 Tajikistan 6.02 ton 2005
17 Cyprus 5.91 ton 2004
18 Netherlands 4.48 ton 2004
19 India 3.64 ton 2005
20 Sudan 3.25 ton 1996
21 Namibia 2.96 ton 2005
22 Cote d'Ivoire 2.76 ton 2005
23 Sierra Leone 2.73 ton 2005
24 Slovakia 2.41 ton 2005
25 Slovenia 1.5 ton 2005
26 Ghana 1.49 ton 2004
27 Poland 1.41 ton 2005
28 Czech Republic 1.37 ton 2005
29 Australia 1.29 ton 2001
30 Burkina Faso 1.12 ton 2005
31 Panama 0.908 ton 2004
32 Ukraine 0.892 ton 2005
33 Cameroon 0.861 ton 1995
34 Burundi 0.772 ton 2005
35 Indonesia 0.748 ton 1999
36 Ireland 0.557 ton 1994
37 Uzbekistan 0.535 ton 2005
38 Japan 0.524 ton 2005
39 Nicaragua 0.367 ton 2005
40 Philippines 0.338 ton 1992
41 Senegal 0.266 ton 2005
42 Ecuador 0.265 ton 1995
43 Malawi 0.232 ton 2005
44 Georgia 0.229 ton 2005
45 Ethiopia 0.225 ton 1993
46 Denmark 0.187 ton 2001
47 Azerbaijan 0.121 ton 2003
48 Sweden 0.111 ton 2004
49 Belgium 0.0975 ton 2000
50 Germany 0.0121 ton 2003

Citation

"Countries Compared by Energy > Other Petroleum Products > Net inland availability per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Other-Petroleum-Products/Net-inland-availability-per-1000

Energy > Other Petroleum Products > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: