×

Energy > Petroleum Coke > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 88,000 ton 1990
2 Portugal 60,000 ton 2005
3 Bulgaria 58,000 ton 2005
4 Venezuela 41,000 ton 2005
5 Lithuania 34,000 ton 2005
6 Denmark 27,000 ton 2005
7 United Kingdom 26,000 ton 2005
8 Germany 24,000 ton 2005
9 Sweden 13,000 ton 2005
10 United States 12,000 ton 2005
11 Norway 11,000 ton 2005
12 Romania 9,000 ton 2005
13 Brazil 8,000 ton 2005
14 Latvia 7,000 ton 2005
15 Japan 5,000 ton 2005
16 South Korea 2,000 ton 2005
=17 Taiwan 1,000 ton 2005
=17 Nicaragua 1,000 ton 2005
19 Croatia -1,000 ton 2005
=20 Austria -2,000 ton 2005
=20 Greece -2,000 ton 2005
=20 Slovenia -2,000 ton 2005
=20 Azerbaijan -2,000 ton 2002
=24 Hungary -4,000 ton 2005
=24 Canada -4,000 ton 2005
=24 Burma -4,000 ton 2001
=24 Ireland -4,000 ton 2000
28 Czech Republic -7,000 ton 1998
29 Slovakia -9,000 ton 2005
30 Honduras -9,790 ton 2005
31 Spain -10,000 ton 2005
32 Cyprus -11,000 ton 2005
33 Belgium -17,000 ton 2005
34 Israel -24,000 ton 1999
35 Argentina -25,000 ton 2005
36 Indonesia -33,000 ton 2001

Citation

Energy > Petroleum Coke > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats: