×

Energy > Petroleum Coke > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Brazil 4.17 million ton 2005
2 Spain 3.05 million ton 2005
3 Japan 1.94 million ton 2005
4 Mexico 1.6 million ton 2005
5 Russia 1.02 million ton 2005
6 Portugal 825,000 ton 2005
7 Argentina 774,000 ton 2005
8 Netherlands 718,000 ton 2005
9 Greece 564,000 ton 2005
10 Taiwan 385,000 ton 2005
11 Canada 378,000 ton 2002
12 Indonesia 350,000 ton 2005
13 Bulgaria 317,000 ton 2005
14 Israel 312,000 ton 1999
15 Ireland 279,000 ton 2005
16 Denmark 254,000 ton 2005
17 Poland 246,000 ton 2005
18 Tunisia 185,000 ton 2005
19 Belgium 181,000 ton 2005
20 Croatia 171,000 ton 2005
21 Egypt 160,000 ton 1999
22 Cyprus 154,000 ton 2005
23 Hungary 139,000 ton 2005
24 Germany 122,000 ton 2005
25 Honduras 86,740 ton 2005
26 Syria 75,000 ton 2005
27 Austria 65,000 ton 2005
28 Slovakia 49,000 ton 2005
=29 Nicaragua 47,000 ton 2005
=29 Slovenia 47,000 ton 2005
31 Finland 38,000 ton 2005
32 Uzbekistan 37,000 ton 2005
33 Burma 27,000 ton 2005
34 Cuba 16,000 ton 2005
35 Uruguay 15,000 ton 2005
36 Latvia 13,000 ton 2005
37 Norway 12,000 ton 2002
38 Albania 11,000 ton 2005
39 Czech Republic 5,000 ton 2005
40 Sweden 4,000 ton 1994
41 Malta 3,000 ton 1999
=42 Lithuania 2,000 ton 2005
=42 Malawi 2,000 ton 2005
44 Romania 1,000 ton 2003

Citation

Energy > Petroleum Coke > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: