×

Energy > Petroleum Coke > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cyprus 149.14 ton 2005
2 Portugal 78.2 ton 2005
3 Spain 70.19 ton 2005
4 Ireland 67.07 ton 2005
5 Israel 50.94 ton 1999
6 Greece 50.79 ton 2005
7 Denmark 46.87 ton 2005
8 Netherlands 44 ton 2005
9 Bulgaria 40.96 ton 2005
10 Croatia 38.5 ton 2005
11 Slovenia 23.49 ton 2005
12 Brazil 22.42 ton 2005
13 Argentina 20.03 ton 2005
14 Tunisia 18.45 ton 2005
15 Belgium 17.27 ton 2005
16 Japan 15.17 ton 2005
17 Mexico 14.47 ton 2005
18 Hungary 13.78 ton 2005
19 Honduras 12.57 ton 2005
20 Canada 12.05 ton 2002
21 Slovakia 9.1 ton 2005
22 Nicaragua 8.62 ton 2005
23 Malta 7.91 ton 1999
24 Austria 7.9 ton 2005
25 Finland 7.24 ton 2005
26 Russia 7.1 ton 2005
27 Poland 6.45 ton 2005
28 Latvia 5.65 ton 2005
29 Uruguay 4.51 ton 2005
30 Syria 4.13 ton 2005
31 Albania 3.44 ton 2005
32 Norway 2.64 ton 2002
33 Egypt 2.46 ton 1999
34 Indonesia 1.56 ton 2005
35 Germany 1.48 ton 2005
36 Cuba 1.42 ton 2005
37 Uzbekistan 1.41 ton 2005
38 Lithuania 0.586 ton 2005
39 Burma 0.538 ton 2005
40 Czech Republic 0.488 ton 2005
41 Sweden 0.456 ton 1994
42 Malawi 0.155 ton 2005
43 Romania 0.046 ton 2003

Citation

Energy > Petroleum Coke > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Consumption by other industries and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: