×

Energy > Petroleum Coke > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 10.11 million ton 2005
2 China 8.76 million ton 2005
3 Malaysia 3.42 million ton 2005
4 India 3.11 million ton 2005
5 Canada 2.62 million ton 2005
6 United Kingdom 1.04 million ton 2005
7 Australia 914,000 ton 2005
8 Romania 728,000 ton 2005
9 Spain 692,000 ton 2005
10 Israel 625,000 ton 2005
11 Venezuela 587,000 ton 2005
12 Japan 468,000 ton 2005
13 Egypt 446,000 ton 2005
14 Norway 386,000 ton 2005
15 South Korea 188,000 ton 2005
16 Mexico 150,000 ton 2005
17 Iceland 147,000 ton 2005
18 New Zealand 122,000 ton 2005
19 Germany 106,000 ton 2005
=20 Slovenia 63,000 ton 2005
=20 Slovakia 63,000 ton 2005
22 Greece 61,000 ton 2005
23 Sweden 50,000 ton 1990
24 Austria 39,000 ton 2005
25 Taiwan 36,000 ton 2005
26 Armenia 29,000 ton 2001
27 Belgium 7,000 ton 1995
=28 Azerbaijan 2,000 ton 2005
=28 Cuba 2,000 ton 1998

Citation

Energy > Petroleum Coke > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats: