×

Energy > Petroleum Coke > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 23.53 million ton 2005
2 Venezuela 883,000 ton 2005
3 Netherlands 829,000 ton 2005
4 Germany 660,000 ton 2005
5 United Kingdom 570,000 ton 2005
6 Soviet Union 412,000 ton 1991
7 Indonesia 350,000 ton 2005
8 Argentina 336,000 ton 2004
9 Brazil 291,000 ton 2005
10 Taiwan 244,000 ton 2005
11 China 204,000 ton 2005
12 Malaysia 182,000 ton 2005
13 Canada 164,000 ton 2005
14 Spain 150,000 ton 2005
15 Sweden 132,000 ton 1995
16 Romania 111,000 ton 2005
17 Hungary 91,000 ton 2005
18 Japan 86,000 ton 2005
19 India 74,000 ton 2005
20 Russia 72,000 ton 1997
21 South Korea 52,000 ton 2005
22 Croatia 35,000 ton 2005
23 Uzbekistan 25,000 ton 1996
24 Denmark 20,000 ton 2005
25 Ireland 16,000 ton 2003
=26 Azerbaijan 10,000 ton 2005
=26 Bulgaria 10,000 ton 2002
28 Norway 6,000 ton 2005
=29 Ukraine 5,000 ton 2005
=29 Albania 5,000 ton 2004
31 Burma 3,000 ton 1998
=32 Austria 2,000 ton 2005
=32 Belgium 2,000 ton 2005
=32 Singapore 2,000 ton 1999
=35 Czech Republic 1,000 ton 2005
=35 Slovakia 1,000 ton 2004
=35 Syria 1,000 ton 2002

Citation

Energy > Petroleum Coke > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats: