×

Energy > Petroleum Coke > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 79.63 ton 2005
2 Netherlands 50.8 ton 2005
3 Venezuela 33.04 ton 2005
4 Sweden 14.95 ton 1995
5 United Kingdom 9.46 ton 2005
6 Hungary 9.02 ton 2005
7 Argentina 8.77 ton 2004
8 Germany 8 ton 2005
9 Croatia 7.88 ton 2005
10 Malaysia 7.04 ton 2005
11 Romania 5.13 ton 2005
12 Canada 5.08 ton 2005
13 Ireland 4 ton 2003
14 Denmark 3.69 ton 2005
15 Spain 3.46 ton 2005
16 Brazil 1.56 ton 2005
17 Indonesia 1.56 ton 2005
18 Albania 1.55 ton 2004
19 Norway 1.3 ton 2005
20 Bulgaria 1.27 ton 2002
21 Azerbaijan 1.19 ton 2005
22 South Korea 1.08 ton 2005
23 Uzbekistan 1.08 ton 1996
24 Japan 0.673 ton 2005
25 Singapore 0.505 ton 1999
26 Russia 0.489 ton 1997
27 Austria 0.243 ton 2005
28 Belgium 0.191 ton 2005
29 Slovakia 0.186 ton 2004
30 China 0.156 ton 2005
31 Ukraine 0.106 ton 2005
32 Czech Republic 0.0977 ton 2005
33 India 0.0657 ton 2005
34 Burma 0.0634 ton 1998
35 Syria 0.0588 ton 2002

Citation

Energy > Petroleum Coke > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: