×

Energy > Petroleum Coke > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 34.35 million ton 2005
2 China 8.76 million ton 2005
3 Canada 5.52 million ton 2005
4 Japan 5.31 million ton 2005
5 Brazil 5.04 million ton 2005
6 Spain 4.66 million ton 2005
7 Malaysia 3.42 million ton 2005
8 India 3.11 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.46 million ton 2005
9 United Kingdom 2.22 million ton 2005
10 Mexico 2 million ton 2005
11 Germany 1.99 million ton 2005
12 Venezuela 1.81 million ton 2005
13 Argentina 1.76 million ton 2005
14 Soviet Union 1.62 million ton 1991
15 Australia 1.45 million ton 2005
16 Russia 1.02 million ton 2005
17 Romania 947,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 940,727.27 ton 2005
18 Portugal 833,000 ton 2005
19 Netherlands 800,000 ton 2005
20 Greece 775,000 ton 2005
European Union average (profile) 667,000 ton 2005
21 Israel 625,000 ton 2005
22 Norway 569,000 ton 2005
23 Taiwan 461,000 ton 2005
24 Egypt 446,000 ton 2005
25 Belgium 426,000 ton 2005
26 Ireland 374,000 ton 2005
27 Bulgaria 366,000 ton 2005
28 Indonesia 350,000 ton 2005
29 Denmark 250,000 ton 2005
30 Poland 246,000 ton 2005
31 Croatia 243,000 ton 2005
32 Hungary 226,000 ton 2005
33 South Korea 202,000 ton 2005
34 Tunisia 185,000 ton 2005
35 Austria 170,000 ton 2005
36 Slovakia 168,000 ton 2005
37 Cyprus 154,000 ton 2005
38 Iceland 147,000 ton 2005
39 Finland 142,000 ton 2005
40 Tajikistan 136,000 ton 2005
41 Lithuania 131,000 ton 2005
42 Kazakhstan 130,000 ton 2005
43 New Zealand 122,000 ton 2005
44 Slovenia 116,000 ton 2005
45 Sweden 93,000 ton 2005
46 Honduras 86,740 ton 2005
47 Syria 75,000 ton 2005
48 Ukraine 71,000 ton 2005
49 Nicaragua 50,000 ton 2005
=50 Albania 48,000 ton 2005
=50 Yugoslavia 48,000 ton 1991
52 Thailand 46,000 ton 1998
53 Uzbekistan 37,000 ton 2005
54 Uruguay 35,000 ton 2005
55 Armenia 29,000 ton 2001
56 Burma 21,000 ton 2005
=57 Cuba 16,000 ton 2005
=57 Singapore 16,000 ton 2005
59 Latvia 13,000 ton 2005
60 Czech Republic 5,000 ton 2005
61 Malta 3,000 ton 1999
=62 Malawi 2,000 ton 2005
=62 Azerbaijan 2,000 ton 2005
64 Belarus 1,000 ton 1998

Citation

Energy > Petroleum Coke > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: