×

Energy > Petroleum Coke > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 495.39 ton 2005
2 Canada 170.96 ton 2005
3 Cyprus 149.14 ton 2005
4 Malaysia 132.34 ton 2005
5 Norway 123.07 ton 2005
6 United States 116.25 ton 2005
7 Spain 107.26 ton 2005
8 Israel 90.19 ton 2005
9 Ireland 89.91 ton 2005
10 Portugal 78.96 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 73.57 ton 2005
11 Australia 71.24 ton 2005
NATO countries average (profile) 71.16 ton 2005
12 Greece 69.79 ton 2005
13 Venezuela 67.91 ton 2005
14 Slovenia 57.99 ton 2005
15 Croatia 54.71 ton 2005
16 Netherlands 49.02 ton 2005
17 Bulgaria 47.29 ton 2005
18 Denmark 46.13 ton 2005
European Union average (profile) 46.01 ton 2005
19 Argentina 45.46 ton 2005
20 Romania 43.77 ton 2005
21 Japan 41.53 ton 2005
22 Belgium 40.65 ton 2005
23 Lithuania 38.37 ton 2005
24 United Kingdom 36.83 ton 2005
25 Slovakia 31.19 ton 2005
26 New Zealand 29.51 ton 2005
27 Finland 27.07 ton 2005
28 Brazil 27.05 ton 2005
29 Germany 24.13 ton 2005
30 Hungary 22.4 ton 2005
31 Austria 20.66 ton 2005
32 Tajikistan 19.98 ton 2005
33 Tunisia 18.45 ton 2005
34 Mexico 18.02 ton 2005
35 Albania 15.02 ton 2005
36 Honduras 12.57 ton 2005
37 Uruguay 10.53 ton 2005
38 Sweden 10.3 ton 2005
39 Armenia 9.48 ton 2001
40 Nicaragua 9.17 ton 2005
41 Kazakhstan 8.58 ton 2005
42 Malta 7.91 ton 1999
43 Russia 7.1 ton 2005
44 China 6.72 ton 2005
45 Poland 6.45 ton 2005
46 Egypt 6.21 ton 2005
47 Latvia 5.65 ton 2005
48 South Korea 4.2 ton 2005
49 Syria 4.13 ton 2005
50 Singapore 3.75 ton 2005
51 India 2.76 ton 2005
52 Indonesia 1.56 ton 2005
53 Ukraine 1.51 ton 2005
54 Cuba 1.42 ton 2005
55 Uzbekistan 1.41 ton 2005
56 Thailand 0.755 ton 1998
57 Czech Republic 0.488 ton 2005
58 Burma 0.418 ton 2005
59 Azerbaijan 0.238 ton 2005
60 Malawi 0.155 ton 2005
61 Belarus 0.0993 ton 1998

Citation

Energy > Petroleum Coke > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: