×

Energy > Petroleum Coke > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Brazil 4.99 million ton 2005
2 Spain 3.51 million ton 2005
3 Japan 3.24 million ton 2005
4 Mexico 1.69 million ton 2005
5 Russia 1.02 million ton 2005
6 Portugal 825,000 ton 2005
7 Netherlands 800,000 ton 2005
8 Argentina 774,000 ton 2005
9 Greece 564,000 ton 2005
10 Taiwan 385,000 ton 2005
11 Canada 378,000 ton 2002
12 Indonesia 350,000 ton 2005
13 Ireland 319,000 ton 2005
14 Bulgaria 317,000 ton 2005
15 Israel 312,000 ton 1999
16 Denmark 258,000 ton 2005
17 Poland 246,000 ton 2005
18 Belgium 192,000 ton 2005
19 Tunisia 185,000 ton 2005
20 Croatia 172,000 ton 2005
21 Egypt 160,000 ton 1999
22 Cyprus 154,000 ton 2005
23 Hungary 153,000 ton 2005
24 Tajikistan 136,000 ton 2005
25 Kazakhstan 130,000 ton 2005
26 Germany 122,000 ton 2005
27 Honduras 86,740 ton 2005
28 Syria 75,000 ton 2005
29 Austria 65,000 ton 2005
30 Slovenia 53,000 ton 2005
31 Slovakia 49,000 ton 2005
32 Nicaragua 47,000 ton 2005
33 Albania 41,000 ton 2005
34 Ukraine 39,000 ton 2004
35 Finland 38,000 ton 2005
36 Uzbekistan 37,000 ton 2005
37 Burma 27,000 ton 2005
=38 Cuba 16,000 ton 2005
=38 Australia 16,000 ton 2002
40 Uruguay 15,000 ton 2005
41 Latvia 13,000 ton 2005
42 Norway 12,000 ton 2002
43 Czech Republic 5,000 ton 2005
44 Sweden 4,000 ton 1994
45 Malta 3,000 ton 1999
=46 Lithuania 2,000 ton 2005
=46 Malawi 2,000 ton 2005
48 Romania 1,000 ton 2003

Citation

Energy > Petroleum Coke > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: