×

Energy > Petroleum Coke > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cyprus 149.14 ton 2005
2 Spain 80.79 ton 2005
3 Portugal 78.2 ton 2005
4 Ireland 76.68 ton 2005
5 Israel 50.94 ton 1999
6 Greece 50.79 ton 2005
7 Netherlands 49.02 ton 2005
8 Denmark 47.61 ton 2005
9 Bulgaria 40.96 ton 2005
10 Croatia 38.72 ton 2005
11 Brazil 26.8 ton 2005
12 Slovenia 26.49 ton 2005
13 Japan 25.37 ton 2005
14 Argentina 20.03 ton 2005
15 Tajikistan 19.98 ton 2005
16 Tunisia 18.45 ton 2005
17 Belgium 18.32 ton 2005
18 Mexico 15.29 ton 2005
19 Hungary 15.17 ton 2005
20 Albania 12.83 ton 2005
21 Honduras 12.57 ton 2005
22 Canada 12.05 ton 2002
23 Slovakia 9.1 ton 2005
24 Nicaragua 8.62 ton 2005
25 Kazakhstan 8.58 ton 2005
26 Malta 7.91 ton 1999
27 Austria 7.9 ton 2005
28 Finland 7.24 ton 2005
29 Russia 7.1 ton 2005
30 Poland 6.45 ton 2005
31 Latvia 5.65 ton 2005
32 Uruguay 4.51 ton 2005
33 Syria 4.13 ton 2005
34 Norway 2.64 ton 2002
35 Egypt 2.46 ton 1999
36 Indonesia 1.56 ton 2005
37 Germany 1.48 ton 2005
38 Cuba 1.42 ton 2005
39 Uzbekistan 1.41 ton 2005
40 Ukraine 0.822 ton 2004
41 Australia 0.814 ton 2002
42 Lithuania 0.586 ton 2005
43 Burma 0.538 ton 2005
44 Czech Republic 0.488 ton 2005
45 Sweden 0.456 ton 1994
46 Malawi 0.155 ton 2005
47 Romania 0.046 ton 2003

Citation

Energy > Petroleum Coke > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: