×

Energy > Petroleum Coke > Production from refineries: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 56.33 million ton 2005
2 China 8.91 million ton 2005
3 Canada 3.99 million ton 2005
4 India 3.18 million ton 2005
5 Venezuela 2.74 million ton 2005
6 Brazil 2.73 million ton 2005
7 Mexico 2 million ton 2005
8 Germany 1.91 million ton 2005
9 United Kingdom 1.87 million ton 2005
10 Soviet Union 1.64 million ton 1991
11 Argentina 1.58 million ton 2005
12 Spain 1.05 million ton 2005
13 Russia 1.02 million ton 2005
14 Romania 890,000 ton 2005
15 Japan 815,000 ton 2005
16 Taiwan 668,000 ton 2005
17 Indonesia 650,000 ton 2005
18 Australia 539,000 ton 2005
19 Egypt 446,000 ton 2005
20 Hungary 296,000 ton 2005
21 South Korea 256,000 ton 2005
22 Belgium 235,000 ton 2005
23 Norway 226,000 ton 2005
24 Netherlands 224,000 ton 2005
25 Greece 150,000 ton 2005
26 Kazakhstan 130,000 ton 2005
27 Lithuania 129,000 ton 2005
28 Croatia 104,000 ton 2005
29 Syria 75,000 ton 2005
30 Austria 66,000 ton 2005
=31 Sweden 56,000 ton 2005
=31 Slovakia 56,000 ton 2005
33 Finland 55,000 ton 2005
=34 Albania 48,000 ton 2005
=34 Yugoslavia 48,000 ton 1991
36 Uzbekistan 37,000 ton 2005
37 Ukraine 35,000 ton 2004
38 Burma 21,000 ton 2005
39 Uruguay 20,000 ton 2005
40 Cuba 16,000 ton 2005
41 Azerbaijan 12,000 ton 2005

Citation

Energy > Petroleum Coke > Production from refineries: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Production from refineries

Follow us on Facebook to get interesting stats: