×

Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 2.65 million ton 2005
2 Malaysia 1.6 million ton 2005
3 United States 722,000 ton 2005
4 Germany 320,000 ton 2005
5 Russia 198,000 ton 2005
6 Spain 160,000 ton 2005
7 Poland 117,000 ton 2005
8 Iraq 93,000 ton 2005
9 Turkey 89,000 ton 2005
10 Mauritania 88,000 ton 1997
11 Venezuela 83,000 ton 2005
12 Netherlands 77,000 ton 2005
13 United Kingdom 72,000 ton 2005
14 India 66,000 ton 2005
15 Japan 61,000 ton 2005
16 South Africa 58,000 ton 2005
17 Indonesia 43,000 ton 2005
18 Yugoslavia 30,000 ton 1990
19 Chile 26,000 ton 2004
20 Czech Republic 16,000 ton 2005
21 New Zealand 15,000 ton 1999
=22 Portugal 14,000 ton 2005
=22 Hungary 14,000 ton 2005
=22 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
25 South Korea 13,000 ton 2005
26 Croatia 11,000 ton 2005
27 Ireland 9,000 ton 2005
=28 Australia 8,000 ton 2005
=28 Romania 8,000 ton 2005
=28 Morocco 8,000 ton 2005
=28 Latvia 8,000 ton 2005
=28 Belgium 8,000 ton 2005
33 Slovenia 7,000 ton 2000
34 Finland 6,000 ton 2005
=35 Bulgaria 5,000 ton 2005
=35 Guatemala 5,000 ton 1995
=35 Pakistan 5,000 ton 2005
=38 Belize 3,000 ton 2005
=38 Norway 3,000 ton 2004
=38 Malawi 3,000 ton 2005
=41 Zimbabwe 2,000 ton 1995
=41 Panama 2,000 ton 1995
=41 Honduras 2,000 ton 1995
=41 Syria 2,000 ton 2005
=41 Lithuania 2,000 ton 2005
=41 Burma 2,000 ton 2005
=41 Slovakia 2,000 ton 2005
=48 Kenya 1,000 ton 2005
=48 Mauritius 1,000 ton 2005
=48 Sweden 1,000 ton 2000
=48 Thailand 1,000 ton 1992
=48 Tunisia 1,000 ton 1990
=48 Uzbekistan 1,000 ton 2005
=48 Belarus 1,000 ton 2005
=48 Macau 1,000 ton 2004
=48 Greece 1,000 ton 2001
=48 Argentina 1,000 ton 2005
=48 Bolivia 1,000 ton 1997
=48 Singapore 1,000 ton 2004
=48 Sri Lanka 1,000 ton 1990

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Consumption-for-non--energy-uses

Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats: