×

Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Malaysia 62.01 ton 2005
2 Mauritania 35.55 ton 1997
3 Belize 11.03 ton 2005
4 Netherlands 4.72 ton 2005
5 New Zealand 3.91 ton 1999
6 Germany 3.88 ton 2005
7 Spain 3.69 ton 2005
8 Slovenia 3.52 ton 2000
9 Latvia 3.48 ton 2005
10 Iraq 3.4 ton 2005
11 Venezuela 3.11 ton 2005
12 Poland 3.07 ton 2005
13 Kyrgyzstan 2.71 ton 2005
14 Croatia 2.48 ton 2005
15 United States 2.44 ton 2005
16 Macau 2.18 ton 2004
17 Ireland 2.16 ton 2005
18 China 2.03 ton 2005
19 Chile 1.61 ton 2004
20 Czech Republic 1.56 ton 2005
21 Hungary 1.39 ton 2005
22 Russia 1.38 ton 2005
23 Portugal 1.33 ton 2005
24 Turkey 1.31 ton 2005
25 South Africa 1.23 ton 2005
26 United Kingdom 1.2 ton 2005
27 Finland 1.14 ton 2005
28 Mauritius 0.804 ton 2005
29 Belgium 0.763 ton 2005
30 Panama 0.725 ton 1995
31 Norway 0.653 ton 2004
32 Bulgaria 0.646 ton 2005
33 Lithuania 0.586 ton 2005
34 Guatemala 0.501 ton 1995
35 Japan 0.477 ton 2005
36 Australia 0.392 ton 2005
37 Slovakia 0.371 ton 2005
38 Romania 0.37 ton 2005
39 Honduras 0.358 ton 1995
40 South Korea 0.27 ton 2005
41 Morocco 0.266 ton 2005
42 Singapore 0.24 ton 2004
43 Malawi 0.232 ton 2005
44 Indonesia 0.192 ton 2005
45 Zimbabwe 0.172 ton 1995
46 Bolivia 0.125 ton 1997
47 Tunisia 0.123 ton 1990
48 Sweden 0.113 ton 2000
49 Syria 0.11 ton 2005
50 Belarus 0.103 ton 2005
51 Greece 0.0913 ton 2001
52 Sri Lanka 0.0588 ton 1990
53 India 0.0586 ton 2005
54 Burma 0.0399 ton 2005
55 Uzbekistan 0.0382 ton 2005
56 Pakistan 0.0317 ton 2005
57 Kenya 0.0279 ton 2005
58 Argentina 0.0259 ton 2005
59 Thailand 0.0173 ton 1992

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Consumption-for-non--energy-uses-per-1000

Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Consumption for non-energy uses per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: