×

Energy > Petroleum Waxes > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Malaysia 1.8 million ton 2005
2 Germany 429,000 ton 2005
3 United States 187,000 ton 2005
4 Netherlands 112,000 ton 2005
5 Hong Kong 48,000 ton 2005
6 Poland 44,000 ton 2005
7 Soviet Union 36,000 ton 1990
8 India 30,000 ton 1995
=9 United Kingdom 28,000 ton 2005
=9 Spain 28,000 ton 2005
11 China 17,000 ton 2005
=12 New Zealand 15,000 ton 1999
=12 Indonesia 15,000 ton 2005
14 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
=15 Czech Republic 13,000 ton 2005
=15 Iceland 13,000 ton 1991
17 Ireland 11,000 ton 2005
18 Morocco 9,000 ton 2005
=19 Latvia 8,000 ton 2005
=19 Belgium 8,000 ton 2005
21 Slovenia 7,000 ton 2000
=22 Finland 6,000 ton 2005
=22 Japan 6,000 ton 2005
=22 Croatia 6,000 ton 2005
=22 Lithuania 6,000 ton 2005
=26 Bulgaria 5,000 ton 2005
=26 Guatemala 5,000 ton 1995
=26 Singapore 5,000 ton 2005
=26 Azerbaijan 5,000 ton 1994
30 Venezuela 4,000 ton 1993
=31 Belize 3,000 ton 2005
=31 Romania 3,000 ton 2005
=31 Portugal 3,000 ton 2005
=31 Argentina 3,000 ton 1994
=31 Turkey 3,000 ton 1998
=31 Norway 3,000 ton 2004
=31 Malawi 3,000 ton 2005
=38 Zimbabwe 2,000 ton 1995
=38 Panama 2,000 ton 1995
=38 Syria 2,000 ton 2003
=38 Botswana 2,000 ton 2000
=38 Honduras 2,000 ton 1995
=38 Slovakia 2,000 ton 2005
=44 Kenya 1,000 ton 2005
=44 Mauritius 1,000 ton 2005
=44 Sweden 1,000 ton 2000
=44 Thailand 1,000 ton 1997
=44 Tunisia 1,000 ton 1990
=44 Belarus 1,000 ton 2005
=44 Macau 1,000 ton 2004
=44 Sri Lanka 1,000 ton 1990

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Imports. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Imports

Energy > Petroleum Waxes > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats: