×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by chemical industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 4.18 million ton 2005
2 India 3.63 million ton 2005
3 China 3.04 million ton 2005
4 Japan 1.67 million ton 2005
5 South Korea 1.51 million ton 2005
6 Taiwan 1.45 million ton 2005
7 Turkey 1.42 million ton 2005
8 Brazil 616,000 ton 2005
9 Indonesia 386,000 ton 2005
10 Mexico 381,000 ton 2005
11 Philippines 332,000 ton 2005
12 Kazakhstan 270,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 251,181.82 ton 1998
European Union average (profile) 207,347.83 ton 1998
13 Thailand 202,000 ton 2005
14 Russia 193,000 ton 2005
15 Slovakia 157,000 ton 2005
16 Czech Republic 150,000 ton 2005
17 Belgium 145,000 ton 2005
18 Spain 129,000 ton 2005
19 Greece 106,000 ton 2005
20 Poland 98,000 ton 2005
21 Germany 95,000 ton 2005
22 Tunisia 85,000 ton 1990
23 United Kingdom 72,000 ton 2005
24 Canada 64,000 ton 2005
25 Finland 60,000 ton 2005
26 Croatia 56,000 ton 2005
27 Norway 54,000 ton 2005
28 Belarus 53,000 ton 2005
29 Australia 50,000 ton 2005
30 Sweden 49,000 ton 2005
31 Hungary 32,000 ton 2005
32 Yugoslavia 27,000 ton 1992
33 Ireland 25,000 ton 2005
34 Argentina 23,000 ton 1990
=35 Denmark 15,000 ton 2005
=35 South Africa 15,000 ton 2000
=37 Bulgaria 12,000 ton 2005
=37 Portugal 12,000 ton 2005
=39 Romania 9,000 ton 2005
=39 Austria 9,000 ton 2005
=39 Costa Rica 9,000 ton 2005
42 Slovenia 8,000 ton 2005
43 Albania 4,000 ton 2003
44 Latvia 3,000 ton 2003
45 Colombia 2,250 ton 2005
=46 Chile 1,000 ton 2005
=46 Netherlands 1,000 ton 2003
=46 Lithuania 1,000 ton 2003
=46 Estonia 1,000 ton 2000
=46 Luxembourg 1,000 ton 1999

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by chemical industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by chemical industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: