×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by households: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Israel 280,000 ton 1991
2 South Korea 272,000 ton 2005
3 Turkey 265,000 ton 2005
4 Austria 161,000 ton 2005
5 Romania 109,000 ton 2005
6 Poland 68,000 ton 1990
7 Panama 49,000 ton 1991
8 Spain 43,000 ton 2005
9 Latvia 40,000 ton 1995
10 Cuba 38,000 ton 1994
11 Vietnam 35,000 ton 2004
12 Burkina Faso 33,000 ton 2005
13 Uruguay 26,000 ton 2005
14 Estonia 22,000 ton 1998
15 Canada 19,000 ton 2005
=16 Croatia 15,000 ton 2005
=16 Chile 15,000 ton 1995
18 Russia 13,000 ton 2005
19 Ukraine 12,000 ton 2005
=20 Azerbaijan 11,000 ton 1998
=20 Greece 11,000 ton 1995
=22 Jamaica 8,000 ton 1997
=22 Belgium 8,000 ton 1992
24 Sweden 7,000 ton 2005
=25 United Kingdom 6,000 ton 2003
=25 Costa Rica 6,000 ton 1994
27 Finland 5,000 ton 2005
=28 Peru 4,000 ton 2004
=28 Georgia 4,000 ton 2000
30 Honduras 3,000 ton 1997
31 Jordan 2,000 ton 1994
=32 South Africa 1,000 ton 2005
=32 Denmark 1,000 ton 2005
=32 Hungary 1,000 ton 2004
=32 Barbados 1,000 ton 2002
=32 Lithuania 1,000 ton 2000
=32 Iceland 1,000 ton 1998
=32 Norway 1,000 ton 1993
39 El Salvador 943 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by households: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by households

Follow us on Facebook to get interesting stats: