×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by households per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Israel 56.58 ton 1991
2 Austria 19.57 ton 2005
3 Panama 19.3 ton 1991
4 Latvia 16.1 ton 1995
5 Estonia 15.87 ton 1998
6 Uruguay 7.82 ton 2005
7 South Korea 5.65 ton 2005
8 Romania 5.04 ton 2005
9 Turkey 3.91 ton 2005
10 Barbados 3.71 ton 2002
11 Iceland 3.65 ton 1998
12 Cuba 3.49 ton 1994
13 Croatia 3.38 ton 2005
14 Jamaica 3.16 ton 1997
15 Burkina Faso 2.46 ton 2005
16 Poland 1.78 ton 1990
17 Costa Rica 1.77 ton 1994
18 Azerbaijan 1.39 ton 1998
19 Chile 1.04 ton 1995
20 Greece 1.03 ton 1995
21 Spain 0.991 ton 2005
22 Finland 0.953 ton 2005
23 Georgia 0.905 ton 2000
24 Belgium 0.796 ton 1992
25 Sweden 0.775 ton 2005
26 Canada 0.588 ton 2005
27 Honduras 0.513 ton 1997
28 Jordan 0.492 ton 1994
29 Vietnam 0.43 ton 2004
30 Lithuania 0.286 ton 2000
31 Ukraine 0.255 ton 2005
32 Norway 0.232 ton 1993
33 Denmark 0.185 ton 2005
34 El Salvador 0.155 ton 2005
35 Peru 0.146 ton 2004
36 United Kingdom 0.101 ton 2003
37 Hungary 0.0989 ton 2004
38 Russia 0.0908 ton 2005
39 South Africa 0.0212 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by households per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: