×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by iron and steel industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 1.87 million ton 2005
2 Russia 798,000 ton 2005
3 India 653,000 ton 2005
4 Japan 629,000 ton 2005
5 Indonesia 625,000 ton 2005
6 Taiwan 524,000 ton 2005
7 South Korea 503,000 ton 2005
8 Kazakhstan 264,000 ton 2005
9 Thailand 263,000 ton 2005
10 Turkey 256,000 ton 2005
11 Peru 223,000 ton 2005
12 Mexico 222,000 ton 2005
13 Romania 207,000 ton 2005
14 Ukraine 192,000 ton 2005
15 South Africa 176,000 ton 2000
16 Canada 154,000 ton 2005
17 Brazil 146,000 ton 2005
18 Philippines 127,000 ton 2005
19 Sweden 117,000 ton 2005
20 Czech Republic 101,000 ton 2005
21 Tunisia 85,000 ton 1990
22 Finland 67,000 ton 2005
23 Spain 52,000 ton 2005
24 Yugoslavia 50,000 ton 1992
25 Hungary 43,000 ton 2000
26 United States 36,000 ton 2005
=27 Portugal 29,000 ton 2005
=27 United Kingdom 29,000 ton 2005
29 Chile 28,000 ton 2005
30 Poland 16,000 ton 2001
=31 Belgium 12,000 ton 2005
=31 Argentina 12,000 ton 1990
33 Austria 10,000 ton 2005
34 Germany 9,000 ton 2005
35 Latvia 8,000 ton 1997
36 Albania 7,000 ton 2005
=37 Sri Lanka 4,000 ton 2005
=37 Greece 4,000 ton 2005
=39 Bulgaria 3,000 ton 2001
=39 Norway 3,000 ton 1998
=39 Croatia 3,000 ton 1998
=39 Australia 3,000 ton 1997
=43 Slovakia 2,000 ton 2005
=43 Ireland 2,000 ton 1999
=45 Luxembourg 1,000 ton 2003
=45 Belarus 1,000 ton 2000
=45 Denmark 1,000 ton 1994
=45 Bosnia and Herzegovina 1,000 ton 1993
=45 Slovenia 1,000 ton 1993

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by iron and steel industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by iron and steel industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: