×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by iron and steel industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kazakhstan 17.43 ton 2005
2 Sweden 12.96 ton 2005
3 Finland 12.77 ton 2005
4 South Korea 10.45 ton 2005
5 Tunisia 10.42 ton 1990
6 Czech Republic 9.87 ton 2005
7 Romania 9.57 ton 2005
8 Peru 8.04 ton 2005
9 Russia 5.57 ton 2005
10 Japan 4.92 ton 2005
11 Canada 4.77 ton 2005
12 Hungary 4.21 ton 2000
13 Ukraine 4.08 ton 2005
14 Thailand 4.01 ton 2005
15 South Africa 4 ton 2000
16 Turkey 3.78 ton 2005
17 Latvia 3.29 ton 1997
18 Indonesia 2.78 ton 2005
19 Portugal 2.75 ton 2005
20 Luxembourg 2.21 ton 2003
21 Albania 2.19 ton 2005
22 Mexico 2 ton 2005
23 Chile 1.71 ton 2005
24 Philippines 1.48 ton 2005
25 China 1.44 ton 2005
26 Austria 1.22 ton 2005
27 Spain 1.2 ton 2005
28 Belgium 1.15 ton 2005
29 Brazil 0.784 ton 2005
30 Norway 0.677 ton 1998
31 Croatia 0.667 ton 1998
32 India 0.579 ton 2005
33 Ireland 0.533 ton 1999
34 Slovenia 0.502 ton 1993
35 United Kingdom 0.482 ton 2005
36 Poland 0.418 ton 2001
37 Bulgaria 0.374 ton 2001
38 Slovakia 0.371 ton 2005
39 Argentina 0.368 ton 1990
40 Greece 0.36 ton 2005
41 Bosnia and Herzegovina 0.258 ton 1993
42 Sri Lanka 0.204 ton 2005
43 Denmark 0.192 ton 1994
44 Australia 0.162 ton 1997
45 United States 0.122 ton 2005
46 Germany 0.109 ton 2005
47 Belarus 0.1 ton 2000

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by iron and steel industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by iron and steel industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: