×

Energy > Residual fuel oil > Consumption in agriculture: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 2.87 million ton 2005
2 Japan 408,000 ton 2005
3 Jamaica 402,000 ton 2005
4 Peru 274,000 ton 2005
5 Belgium 270,000 ton 2005
6 Poland 183,000 ton 2005
7 South Korea 160,000 ton 2005
8 Israel 140,000 ton 1991
9 Indonesia 89,000 ton 2005
10 Venezuela 86,070 ton 2003
11 Russia 74,000 ton 2005
12 Canada 65,000 ton 2005
13 Brazil 63,000 ton 2005
14 Chile 49,000 ton 2005
15 South Africa 48,000 ton 2005
16 Austria 42,000 ton 2005
17 Finland 41,000 ton 2005
18 Azerbaijan 37,000 ton 1998
19 New Zealand 31,000 ton 2003
20 Senegal 30,000 ton 2003
=21 Taiwan 25,000 ton 2005
=21 Kazakhstan 25,000 ton 2005
23 Greece 23,000 ton 2005
24 Denmark 22,000 ton 2005
25 Bulgaria 20,000 ton 2005
26 Vietnam 19,000 ton 2005
27 Spain 16,000 ton 2005
28 Tunisia 15,000 ton 2005
29 Kenya 14,000 ton 2005
30 Iceland 13,000 ton 2005
31 Sweden 12,000 ton 2005
32 Namibia 11,000 ton 2005
33 Honduras 10,000 ton 2004
=34 Czech Republic 9,000 ton 2005
=34 Philippines 9,000 ton 2005
=36 Panama 7,000 ton 2005
=36 China 7,000 ton 2005
=36 Netherlands 7,000 ton 1993
=39 Croatia 5,000 ton 2005
=39 United Kingdom 5,000 ton 2005
=39 Portugal 5,000 ton 2005
=39 Norway 5,000 ton 2005
=39 Moldova 5,000 ton 1993
44 Costa Rica 4,526 ton 2005
=45 Thailand 4,000 ton 2005
=45 Latvia 4,000 ton 2005
=45 Iran 4,000 ton 2004
=45 Georgia 4,000 ton 2000
=49 Hungary 3,000 ton 2005
=49 Lithuania 3,000 ton 2005
=49 Slovakia 3,000 ton 2000
=52 Cuba 2,000 ton 2005
=52 Ukraine 2,000 ton 2005
=52 Barbados 2,000 ton 1995
=52 Uruguay 2,000 ton 1992
=56 Uzbekistan 1,000 ton 2005
=56 Belarus 1,000 ton 2005
=56 Burma 1,000 ton 2005
=56 Nicaragua 1,000 ton 2004
=56 Estonia 1,000 ton 2004
=56 Romania 1,000 ton 2003
62 Colombia 313 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption in agriculture: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption in agriculture

Follow us on Facebook to get interesting stats: