×

Energy > Residual fuel oil > Consumption in rail transport: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 95,000 ton 2005
2 China 25,000 ton 2005
3 Pakistan 19,000 ton 2005
4 Austria 15,000 ton 1994
=5 Venezuela 12,000 ton 2005
=5 Jamaica 12,000 ton 1997
7 Azerbaijan 11,000 ton 1998
8 India 8,000 ton 2003
9 Kazakhstan 7,000 ton 2005
=10 Turkey 5,000 ton 1998
=10 Poland 5,000 ton 1996
=10 Lithuania 5,000 ton 1996
=10 Czech Republic 5,000 ton 1992
14 Ecuador 4,000 ton 1997
15 Estonia 3,000 ton 1997
16 Colombia 2,300 ton 2005
=17 Taiwan 2,000 ton 2005
=17 Kenya 2,000 ton 2005
=17 Sri Lanka 2,000 ton 2002
=20 South Korea 1,000 ton 2005
=20 Romania 1,000 ton 2005
=20 Norway 1,000 ton 2002
=20 Belarus 1,000 ton 1999
=20 Sudan 1,000 ton 1999
=20 Moldova 1,000 ton 1999
=20 Croatia 1,000 ton 1996
=20 United Kingdom 1,000 ton 1996
=20 Bulgaria 1,000 ton 1995
=20 Sweden 1,000 ton 1994

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption in rail transport: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption in rail transport

Follow us on Facebook to get interesting stats: