×

Energy > Residual fuel oil > Conversion in other energy-producing plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Estonia 54.97 ton 2005
2 Russia 49.3 ton 2005
3 Finland 48.8 ton 2005
4 Belarus 44.5 ton 2005
5 Iceland 36.05 ton 1999
6 Bosnia and Herzegovina 33.51 ton 2005
7 Latvia 16.52 ton 2005
8 Netherlands 15.72 ton 1995
9 Lithuania 14.64 ton 2005
10 South Korea 14.38 ton 2005
11 Cuba 12.26 ton 1991
12 Germany 11.45 ton 2005
13 Uzbekistan 8.98 ton 2005
14 Croatia 8.78 ton 2005
15 Austria 8.63 ton 2005
16 Canada 7.7 ton 1997
17 Sweden 7.64 ton 2005
18 Bulgaria 4.01 ton 2005
19 Tunisia 3.69 ton 1997
20 Czech Republic 3.13 ton 2005
21 Fiji 2.45 ton 2001
22 Denmark 1.85 ton 2005
23 Romania 1.34 ton 2005
24 Belgium 1.16 ton 2002
25 Moldova 1.11 ton 2005
26 Kenya 1.04 ton 1997
27 Australia 1.03 ton 2005
28 Slovenia 1 ton 2005
29 Hungary 0.991 ton 2005
30 United Kingdom 0.863 ton 2005
31 Poland 0.707 ton 2005
32 Slovakia 0.371 ton 2005
33 Norway 0.216 ton 2005
34 Japan 0.18 ton 2005
35 Ukraine 0.0212 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Conversion in other energy-producing plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion in other energy-producing plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: