×

Energy > Residual fuel oil > Net transfers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 1.88 million ton 2005
2 Norway 1.35 million ton 2005
3 Taiwan 1.09 million ton 2005
4 Greece 1.01 million ton 2005
5 Israel 877,000 ton 1999
6 Germany 472,000 ton 2005
7 Nigeria 218,000 ton 2000
8 Poland 188,000 ton 1995
9 Colombia 177,000 ton 1991
10 Oman 142,000 ton 1997
11 Slovakia 104,000 ton 2005
12 Portugal 96,000 ton 2005
13 Finland 83,000 ton 2005
14 Romania 47,000 ton 1997
15 Hungary 28,000 ton 2005
16 Austria 18,000 ton 2005
17 Lithuania -2,000 ton 2005
18 Czech Republic -3,000 ton 2005
19 Denmark -4,000 ton 2004
20 New Zealand -5,000 ton 2000
=21 Libya -10,000 ton 1997
=21 Venezuela -10,000 ton 1993
23 Ireland -12,000 ton 2005
24 Belgium -15,000 ton 2005
25 Sweden -36,000 ton 2005
26 Estonia -124,000 ton 2005
27 Japan -127,000 ton 2005
28 Australia -129,000 ton 2002
29 South Korea -133,000 ton 2005
30 Brazil -184,000 ton 2002
31 United Kingdom -227,000 ton 2005
32 Latvia -291,000 ton 2005
33 Canada -987,000 ton 2005
34 Spain -2,133,000 ton 2005
35 Egypt -3,607,000 ton 1999

Citation

Energy > Residual fuel oil > Net transfers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Net transfers

Follow us on Facebook to get interesting stats: