×

Energy > Residual fuel oil > Net transfers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Norway 293.08 ton 2005
2 Israel 143.18 ton 1999
3 Netherlands 114.95 ton 2005
4 Greece 90.6 ton 2005
5 Oman 65.21 ton 1997
6 Slovakia 19.31 ton 2005
7 Finland 15.82 ton 2005
8 Portugal 9.1 ton 2005
9 Germany 5.72 ton 2005
10 Colombia 5.21 ton 1991
11 Poland 4.87 ton 1995
12 Hungary 2.78 ton 2005
13 Austria 2.19 ton 2005
14 Romania 2.08 ton 1997
15 Nigeria 1.77 ton 2000
16 Czech Republic -0.293 ton 2005
17 Venezuela -0.473 ton 1993
18 Lithuania -0.586 ton 2005
19 Denmark -0.74 ton 2004
20 Japan -0.994 ton 2005
21 Brazil -1.026 ton 2002
22 New Zealand -1.296 ton 2000
23 Belgium -1.431 ton 2005
24 Libya -2.031 ton 1997
25 South Korea -2.763 ton 2005
26 Ireland -2.885 ton 2005
27 United Kingdom -3.769 ton 2005
28 Sweden -3.987 ton 2005
29 Australia -6.564 ton 2002
30 Canada -30.546 ton 2005
31 Spain -49.15 ton 2005
32 Egypt -55.409 ton 1999
33 Estonia -92.118 ton 2005
34 Latvia -126.494 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Net transfers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Net transfers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: