×

Energy > Uranium > Estimated additional > Reserves: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 396,000 ton 2005
2 Kazakhstan 302,200 ton 2005
3 Brazil 121,000 ton 2005
4 Namibia 99,800 ton 2005
5 Canada 98,600 ton 2005
6 South Africa 85,000 ton 2005
7 Jordan 48,600 ton 2005
8 Niger 45,000 ton 2005
9 Russia 40,700 ton 2005
10 Uzbekistan 38,600 ton 2005
11 Ukraine 23,100 ton 2005
12 India 22,300 ton 2005
13 China 21,700 ton 2005
14 Mongolia 15,700 ton 2005
15 Hungary 13,800 ton 2003
=16 Greenland 12,000 ton 2005
=16 Denmark 12,000 ton 2003
18 Argentina 8,600 ton 2005
19 Spain 6,400 ton 2005
20 Bulgaria 6,300 ton 2005
=21 Greece 6,000 ton 2005
=21 Sweden 6,000 ton 2005
23 Slovenia 5,500 ton 2005
24 Vietnam 5,435 ton 2005
25 Yugoslavia 5,000 ton 1990
26 Germany 4,000 ton 2005
27 Romania 3,608 ton 2005
28 South Korea 3,000 ton 1990
29 Somalia 2,500 ton 2005
30 Austria 1,700 ton 1990
31 Portugal 1,450 ton 2005
=32 Democratic Republic of the Congo 1,300 ton 2005
=32 Peru 1,300 ton 2005
34 Indonesia 1,200 ton 2005
35 Iran 1,100 ton 2005
36 Gabon 1,000 ton 2005
37 Chile 900 ton 2005
38 Mexico 525 ton 2005
39 Czech Republic 100 ton 2005
40 Thailand 5 ton 2003

Citation

Energy > Uranium > Estimated additional > Reserves: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Uranium > Estimated additional > Reserves

Follow us on Facebook to get interesting stats: